Gå til sidens hovedinnhold

Gir ikke opp pensjonskampen

LO vil ha brede pensjonsordninger inn i tariffavtalene.

Det er kald skulder fra NHO og interne dragkamper om tidsplanen, men LO gir ikke opp å få brede pensjonsordninger inn i tariffavtalene.

Allerede sommeren 2012 gikk daværende LO-leder Roar Flåthen og nestleder Tor-Arne Solbakken ut i et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og slo fast at oppgjøret i 2014 skulle handle om pensjon. Nå skulle bedre og bredere tjenestepensjonsordninger endelig på plass.

Ett av LOs mål er å få hybridpensjon, som kombinerer innskuddsordning med ytelsesordning inn i tariffavtalene. Denne hybridordningen ble foreslått av Banklovkommisjonen og senere vedtatt av Stortinget før jul i fjor.

Tvert nei
Men NHO sier tvert nei til å snakke om pensjon under vårens hovedoppgjør. Den toneangivende industridelen i LO, med Fellesforbundet i front, vil dessuten vente til et senere oppgjør med å ta pensjon opp i full bredde.

- Tor-Arne Solbakken, det ser ikke ut som det største slaget skal stå i 2014 likevel?

- Det er full enighet om hva vi ønsker med et enstemmig vedtak på LO-kongressen. Når det gjelder tidsplanen, så har det tatt mye lenger tid å få på plass den nye tjenestepensjonsordningen enn vi først hadde regnet med. Arbeidet var ett år forsinket og ble vedtatt i Stortinget rett før jul. Alle elementene vi hadde regnet med skulle være på plass, er heller ikke med i vedtaket. Blant annet så mangler overgangsordninger fra ytelsesordningene over til den nye hybridordningen. Det betyr at man ikke kan gjøre noe nå som involverer ytelsesordningene, så de må være urørte i oppgjøret nå, sier Solbakken.

Posisjonering
- Du hadde i utgangspunktet håpet at man skulle få til mer i år?

- Da vi startet med dette arbeidet hadde vi lagt til grunn av lovverket skulle være på plass for ett år siden. Målet for hvor vi skal, har ikke forandret seg.

- Men det er skuffelse i forbund som Handel og Kontor og El og It Forbundet over at Fellesforbundet holder igjen?

- Nei, det pågår en posisjonering der man prøver å påvirke de prosessene som foregår i Fellesforbundet fra de andre forbundenes side. For det som Fellesforbundet til syvende og sist vedtar på forbundsstyremøtet i januar, er selvfølgelig viktig. Det er det største forbundet i privat sektor og i NHO-området, sier Solbakken.

20. januar møtes LOs inntektspolitiske utvalg. Herfra kommer det en innstilling, ikke minst om pensjon, som så skal behandles i LOs representantskap 18. februar. Det er her marsjordren gis før lønnsoppgjøret.

Vil bruke rommet
- Både jeg og kongressen mener at man må bruke det rommet som er nå i forhold til å få på plass disse nye hybridordningene som gir en større sikkerhet for arbeidstakerne enn innskuddsordningene. Vi har fokus på at vi skal ha styring med kapitalen. Avkastningen avgjør hvor stor pensjon man får, og man har ingen innflytelse. Det er fullstendig ulogisk og helt uakseptabelt. Når vi får styringen på dette, så vil vi kunne få på plass nye ordninger. Det er viktig at vi har styring hvis vi skal få hybridordningene. For arbeidsgiverne ønsker rene innskuddspensjoner, og finansbransjen ønsker det. Det blir ingen hybridordninger hvis ikke fagbevegelsen har styring på hvordan tjenestepensjonen skal bli. Det er våre penger, det er utsatt lønn. Det er en fullstendig misforståelse på Majorstua at dette er arbeidsgiverens penger, sier Solbakken.

Han slår fast at de nye hybridordningene kombinerer en større trygghet for arbeidstakernes pensjon med mindre risiko og mindre belastning for bedriftene.

Brede ordninger
- Det er viktig med brede ordninger, og det viktigste med brede ordninger, er at da kan man få likestilling mellom kvinner og menn. Vi ønsker et likestilt pensjonsregime der både innbetalt premie og den pensjonen du får utbetalt er lik for kvinner og menn. I dag kreves det 17 prosent høyere pensjonskapital for at kvinner skal få utbetalt like høy pensjon som menn, sier Solbakken.

I helgen antydet dessuten LO-leder Gerd Kristiansen at det kan bli aktuelt med to spor i oppgjøret. Da kan LO og NHO forhandle om pensjon først, så kan forbundene forhandle om øvrige tariffspørsmål forbundsvist. (ANB)

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser