Gå til sidens hovedinnhold

Gir innsyn i politikernes 22-juli-forklaringer

Men hemmeligholder politiledernes forklaringer. Les forklaringene fra blant annet Storberget, Stoltenberg og Aasrud her.

Kulturdepartementet har behandlet ferdig klagene på avslag på innsynsbegjæringer i referater fra 22. juli-kommisjonens intervjuer.

- Kulturdepartementet har kommet til at det skal praktiseres meroffentlighet og gis innsyn i de interne referatene fra 22.-julikommisjonens intervjuer med politikere, uttaler kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding torsdag kveld.

Huitfeldt sier at hensynes til åpenhet rundt politikernes forklaringer har vært avgjørende.

- I likhet med Riksarkivaren mener vi at dokumentene kunne unntas offentlighet, men vi har likevel valgt å offentliggjøre dem. I en sak som denne må personer som representerer befolkningen gjennom sine tillitsverv være forberedt på omfattende offentlig innsyn, sier kulturministeren.

Stoltenberg, Storberget og Aasrud
Kulturdepartementet offentliggjør forklaringene til følgende politikere: Jens Stoltenberg, Knut Storberget, Heidi Grande Røys, Rigmor Aasrud, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Grete Faremo og Eirik Øwre Thorshaug.

Her kan du lese referatene:
Knut Storberget
Jens Stoltenberg
Rigmor Aasrud
Grete Faremo
Heidi Grande Røys
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Eirik Øwre Thorshaug

Stanset av Riksarkivaren
Kulturdepartementet er klageinstans etter at Riksarkivaren avslo å gi innsyn i referatene.

Riksarkivaren avslo innsyn med hjemmel i offentleglova § 14, første ledd, som hjemler unntak fra offentlighet for interne dokumenter. Riksarkivaren fant ikke at det var grunnlag for å praktisere meroffentlighet.

Dette ble blant annet begrunnet med hensyn til framtidige kommisjoners tilgang til opplysninger gjennom åpenhjertige intervjuer med de som kan ha relevant informasjon.

- Kulturdepartementet er enig i at referatene er interne dokumenter og kan unntas offentlighet, men har for referatene fra politikernes intervjuer en annen vurdering av meroffentlighetsspørsmålet, står det i pressemeldingen.

Enkelte deler av intervjuene, som inneholder gradert informasjon, er imidlertid underlagt taushetsplikt og er fremdeles unntatt fra offentlighet.

Ikke embetsverket
Kulturdepartementet opprettholder avslaget på begjæring om innsyn i referater fra intervjuene med personer i embetsverket, deriblant politilederne.

- 22.-juli-kommisjonen har kunnet gi et unikt bilde av situasjonen blant annet fordi alle som har forklart seg har vært åpne. Kommisjonen har forvaltet sitt ansvar som uavhengig oppnevnt undersøkelseskommisjon, og har på en grundig måte lagt inn relevant informasjon fra embetsverkets intervjuer i rapporten. Men vi må være sikre på at de som skal forklare seg for framtidige kommisjoner er like åpne som de som har forklart seg til 22.-juli-kommisjonen. Embetsverkets forklaringer kommer vi derfor ikke til å gi ut, sier Huitfeldt.

Departementet påpeker at intervjuene med personene i embetsverket anses som interne dokumenter, jf. offentleglova § 14, første ledd.

Nettavisen utvider saken.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene