I et Facebook-innlegg setter stortingskandidat og tidligere representant Rasmus Hansson (MDG) koronapandemien i et mindre kjent lys:

«Raseringen av naturen er en av de viktige årsakene til at vi nettopp får slike pandemier som korona- og vi må slutte med symptombehandling. Denne pandemien skyldes i stor grad avskoging, klimaendringer, og befolkningsvekst» skriver han.

«Politikere må ta grep om utgangspunktet for koronapandemien - nemlig vår rovdrift på naturen» skriver han.

Hansson, som er andrekandidat på stortingslista til MDG i Oslo, viser til en rapport fra FNs naturpanel, som sier at naturinngrep kan føre til flere pandemier.

Les også: Stadig flere politikere vil avskaffe kongehuset: – Helt historieløst

– Absurd kobling

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum fyrer seg opp over innlegget.

– Det nærmer seg helt virkelighetsfjerne teorier. Nå er det på tide å roe seg ned, sier han til Nettavisen.

– MDG kan ikke legge skylden for Covid-19 over på skogsarbeideren i Hedmark eller familien som kjører dieselbil på Vestlandet. Det er jo det han sier om du drar resonnementet helt ut.

Vedum lurer på om Hansson har lest noe særlig historie, og referer til tidligere pandemier.

– Ta Svartedauden, lenge før fly eller bil var funnet opp - da døde 60 prosent av Europas befolkning, så det er ikke sånn at pandemier er noe nytt. Det blir helt absurd å trekke inn menneskehetens enorme framsteg som årsak til pandemien. Spanskesjuken var for 100 år siden i Norge og den takla vi ikke noe bedre enn vi takler koronaen i dag. Det blir en helt absurd kobling.

Les også: Reagerer på at Oslo-byrådet holder butikkene stengt: - Begynner å ligne en farse

Vedum sier videre at smitten selvsagt sprer seg raskere på grunn av reising og folketetthet i storbyene, men at moderne teknologi veier opp for ulempene ved det moderne liv.

– Men vi takler denne pandemien bedre nettopp på grunn av de fremskrittene vi har hatt innen medisin og produksjon av smittevernutstyr.

Han mener MDG må holde seg til «reelle saker».

– Rovdyr og skogvern er reelle saker. Det samme er debatten rundt utvinning av olje og gass. Men å koble de sakene opp mot pandemien er det ikke noe belegg for. Rasmus Hansson har et ansvar som tidligere representant og nå andrekandidat, så han bør ikke finne på sånne teorier.

Skeptisk forsker

Hansson sier til Dagsavisen at det å bevare og respektere naturen må bli en del av fremtidens pandemiberedskap.

Der får han svar fra Pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund fra OsloMet, som ikke kjøper forklaringen.

– Teorien er jo at den økte globaliseringen, mer reising og klimaendringer vil føre til at pandemier kommer oftere. Men hvis det stemmer, forstår jeg ikke hvorfor de hadde tre-fire pandemier per århundre på 1500-, 1600-, og 1700-tallet også, i en tid hvor forbruket, folketallet, antall byer og reiseaktiviteten var mye lavere enn nå.

Hansson: – Skru av autopiloten

– Det er synd for Vedums velgere at mannen går av skaftet hvis noen refererer fakta om natur og klima, svarer Hansson.

Han ber Vedum lytte når FN sier at naturinngrep henger sammen med pandemirisiko.

– Jeg er enig med Vedum i at stortingskandidater har ansvar for det de sier. Vedum kunne jo giddet å lese rapporten fra FNs naturpanel som jeg viser til, som slår fast sammenhengen mellom naturforbruk og fare for pandemier, i stedet for å påstå at jeg «finner på virkelighetsfjerne teorier».

– De fleste har fått med seg at det Vedum bare kaller «menneskehetens enorme framskritt» i tillegg til alt som er bra, også gjør så enorme naturødeleggelser at vi er nødt til å finne på noe smartere.

Debatten om bruk og vern av naturen er en skillelinje mellom MDG og Senterpartiet.

I sitt alternative statsbudsjett går Sp inn for å kutte bevilgninger til skogvern med 255,1 millioner kroner. MDG går på sin side inn for å plusse på skogvernet med 315 millioner kroner.

– Vedum og Senterpartiet må slutte å tro at det er farlig å ta vare på natur. Det er dundrende faglig enighet om at det fra nå vil være både nødvendig og lønnsomt å behandle natur mye bedre enn vi er vant til, sier Hansson.

– Og han kunne skrudd av autopiloten sin og holdt dieselbiler og hedmarkinger utenfor, ettersom jeg ikke sier et ord om det, legger han til.