I Oslo kan du få støtte til piggdekk på sykkelen din, om du har lyst til å sykle om vinteren. Siden støtteordningen ble innført i fjor, har søknadene rent inn til kommunen.

- Så vidt vi vet så har det aldri blitt gjennomført en så omfattende tilskuddsordning for vintersykling før, så her har vi nådd ut til veldig mange, konstaterer Bergljot Tjønn i Klimaetaten i Oslo kommune overfor Nettavisen.

Les også: Har innført vrakpant for p-plasser i Oslo - det møter krass kritikk

Over tre millioner

Så langt har Klimaetaten utbetalt 3.076.612 kroner i piggdekkstøtte, til totalt 3385 privatpersoner som har søkt om støtte.

- Hver og en har fått inntil 1500 kroner i støtte, til piggdekk og service for skifte av dekkene, forteller Tjønn.

Den 15. desember går neste søknadsfrist ut, men nå er ordningen endret noe og det er bedrifter som må søke på vegne av sine ansatte. Tilskuddet er også økt til 2000 kroner per person, inkludert service både før og etter vintersesongen.

- Hittil har vi fått 20 søknader, og de varierer veldig i størrelse. Noen søker om fem ansatte, mens de største søker om støtte til 200 ansatte, sier hun.

Les også: Fjerner over 100 p-plasser ved populær badeplass: - Helt på trynet

- Skal teste det ut

- Det er jo snakk om veldig mye penger. Synes dere det er riktig å bruke flere millioner kroner på piggdekk til sykkel?

- Ordningen i fjor viste jo helt klart at det skulle veldig lite til for at folk prøver vintersykling. Sånn sett synes vi at tilskudd passer godt for å teste dette ut. Ordningen i fjor og den vi har i år er også tidsbegrenset, sier Tjønn.

Etter vinteren skal tilskuddsordningen evalueres, og det skal da avgjøres om piggdekkstøtten skal bli en permanent ordning.

- De aller fleste støtteordningene våre, som vrakpant for parkeringsplass, er permanente ordninger som man kan søke på hele året og det er ingen sluttdato i umiddelbar fremtid, sier Tjønn.

Nettavisen skrev i helga om vrakpanten for parkeringsplasser, som du kan lese mer om her.

Les også: Handelsstanden advarer sterkt mot byrådets p-avgift: - Helt uspiselig

- Stort sett uerfarne

Av privatpersonene som søkte om piggdekkstøtte i fjor, var 56 prosent kvinner. Søknadene kom fra hele byen, men flest bodde i de sentrale bydelene.

Det var også færre søkere i Oslo øst og sør, sammenlignet med resten av byen. Dessuten hadde 74 prosent de som fikk støtte, aldri syklet om vinteren før.

- Så stort sett var det uerfarne vintersyklister, og veldig få hadde syklet med piggdekk før, sier Tjønn.

Les også: Slik vil MDG endre bilpolitikken i Norge: - Det haster fordi vi ligger bak skjemaet

81 prosent oppga at det var smittevern som var hovedmotivasjonen til søknaden. Ellers var de største motivasjonsfaktorene mosjon, reise at det er miljøvennlig og for å spare tid.

- Men selv om man har piggdekk, så er det jo en større risiko for at det kan skje ulykker om man sykler om vinteren enn på sommeren?

- Det har vi ikke tall på. Så kan man også spørre seg hvor representativt det egentlig er, siden det er så stor forskjell i hvor mange som sykler sommer og vinter, sier hun.

Les også: Vedum fnyser av diesel-forbud: - Symbolpolitikk

- Piggdekk en privatsak

Fremskrittspartiet er imidlertid sterkt kritisk til støtteordningen.

- Det er bra at folk sykler, men det er en privatsak å betale for egne piggdekk. Dette er ikke Oslo kommunes ansvar, men byrådet prioriterer tydeligvis tilskudd av ulik karakter som etter min mening ikke har noe som helst med driften av kommunen å gjøre, sier Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Camilla Wilhelmsen, til Nettavisen.

Wilhelmsen mener byrådet må slutte med å sponse piggdekk til sykler.

- De kunne heller bruke disse pengene på asfaltering av gatene våre. Det er et enormt etterslep på dette i byen, og da ville pengene blitt brukt til noe samfunnsnyttig, påpeker hun.

- Er det ikke bra at folk også kan sykle om vinteren?

- Jeg tenker at vi alle må velge den fremkomstmåten som er best for en selv, om det er å kjøre egen bil, ta kollektiv, gå eller sykle. Det er sikkert bra at folk sykler om vinteren også, men om det er en viktig målsetning, så er det fremdeles ikke et kommunalt ansvar å sponse piggdekkene på syklene, sier Wilhelmsen.

Hun mener kommunen bidrar nok med snømåking og strøing av gang- og sykkelveier.

- Så får vi selv kjøpe vårt eget egnede utstyr for å komme oss ut, det være piggdekk til sykkelen eller gode sko til å gå med, sier hun.

Byråden: - Jeg er imponert

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG), bare fnyser av kritikken.

- At Camilla Wilhelmsen og Frp ikke ønsker støtte til kjøp av piggdekk får så være, men svært mange andre ønsker denne ordningen velkommen. Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030, og vi har ambisiøse mål om å gjøre det lettere å velge gange, sykkel og kollektiv, sier Stav til Nettavisen, og samtidig legger til:

- Jeg er imponert over at såpass mange Oslofolk har latt seg inspirere av støtten til å teste ut vintersykling.

Stav viser til at evalueringen av fjorårets tilskuddsordning, bekrefter at ordningen har vært en suksess. Særlig siden ni av ti som fikk støtte, syklet gjennom hele vinteren - og at 94 prosent har planer om å fortsette med vintersykling.

- Vi gjør mye for at flere kan sykle på denne tiden av året. 120 kilometer av sykkelveinettet brøytes med høy standard og det står om lag 250 bysykler med piggdekk ute hele vinteren. At flere velger sykkelen fremfor bilen er bra for folkehelsa, bylufta og klima, påpeker byråden.