Etter over et år med russisk invasjon av Ukraina, er det blitt godt kjent at de russisk styresmaktene ikke alltid setter livene til de russiske styrkene særlig høyt.

I en video som ble publisert på Twitter og Telegram onsdag trygler en gruppe ferske russiske soldater Putin om å ikke blir sendt på offensiven med kun semiautomatiske rifler.

Dette ser ut til å være et av mange tilfeller hvor lignende situasjoner oppstår.

– Det er jo vanlig at ferske soldater gjerne sendes litt lenger bak i rekken med en gang. Dette for å venne seg til krigens brutalitet, før de gradvis møter større og større utfordringer, sier professor ved Innlandet Høyskole, Tormod Heier, til Nettavisen.

Fortvilet

Soldatene i videoen hevder at de hadde fått lovnader om at de ikke skulle sendes til de mest hardbarkede områdene av frontlinjen. Likevel skriver flere kilder at de samme soldatene dagen etter ble sprengt i fillebiter. Dette er ikke informasjon Nettavisen har kunnet verifisere.

Skulle opplysningene stemme, sier Heier at det strider med den tre måneders treningsperioden som de russiske soldatene egentlig skulle hatt i forkant.

– Dette føyer seg inn i et mønster der de russiske styrkene har sluttet å fungere som et integrert mekanisk kampsystem, med offensive egenskaper. Det virker som om de holder seg til taktikken om å sende bølger av fotsoldater inn mot fienden i et forsøk på å slite ned de ukrainske styrkene, sier Heier.

– Skyhøy pris

I flere av de områdene som er hardest rammet har den type krigføringen Heier nevner vært utbredt i måneder allerede. For eksempel i Bakhmut hvor Wagner-gruppen har pøst på med soldater, og byen har fått kallenavnet «kjøttkverna».

– Det er jo en skyhøy pris å betale for dette, og det medfører jo en risiko ved at misnøyen på hjemmebane kan bli stor. Tusenvis av familier som stiller spørsmål ved om alle de tapte livene er rettferdiggjort.

Heier trekker frem at de sviktende mekaniserte kampavdelingene i den russiske hæren som en av hovedgrunnene til at Russland har landet på denne taktikken.

– Flere av disse avdelingene er brutt ned eller slitt ned. I tillegg driver Ukraina en urban krigføring, hvor behovet for fotsoldater er større. Det å bruke de minst kvalifiserte soldatene i første omgang påfører de mer kvalifiserte soldatene mindre slitasje, sier Heier.

Han forklarer at de russiske soldatene gjerne sendes ut for å fremtvinge ukrainsk bevegelse, slik at russerne ser posisjonene deres.

– Det er en brutal tilnærming. Man bruker altså de ferske rekruttene til å så hvor fienden ligger, for så å bombe de samme husene sønder og sammen, sier Heier.

Putins taktikk

I videoen ber soldatene desperat om at Putin holder det han lovet og sender dem lenger vekk fra fronten. Heier er enig i at et storpolitisk spill har grunnen til at russerne har landet på nettopp denne taktikken.

– Dette er jo en veldig ressurskrevende måte å drive krig på, og militær-faglig virker den veldig kortsiktig, fordi styrkene brytes ned og blir mer sårbare i månedene som kommer. Når man da likevel velger denne taktikken kan det virke som om Putin og hans nærmeste krets har behov for å vise at de får en seier.

En lignende hendelse som den tidligere nevnt skal en gruppe soldater på 78 stykker blitt sendt for å ta ukrainske stilinger. Av disse skal kun elleve ha returnert.

–Det er jo vanskelig å verifisere disse tallene, men de virker rimelige basert på disse taktikkene. Disse soldatene brukes jo som lokkemat.