Gå til sidens hovedinnhold

Gir råd om omskjæring

Prestlia Grendehus holder sommeråpent for de som har spørsmål eller trenger råd om farene ved omskjæring. Så langt har tilbudet har vært en stor suksess.

Bjørndal: Vi ønsker å bidra med helseopplysninger til de som kommer fra land hvor omskjæring av jenter er og har vært praksis, og som kanskje ikke er klar over helserisikoene. Mange har tidligere opplevd dette som naturlig og møter nå sterke reaksjoner fra vesten fordi omskjæring gjør stor skade, sier Kari Beate Hornseth, leder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Bydel Søndre Nordstrand.

Tilbud til alle

Som følge av den massive omtalen av omskjæring i media har Oslo kommune nå satt i gang et strakstiltak i form av kveldsåpen helsestasjon på Prestlia Grendehus. Grendehuset vil holde åpent hver mandag og torsdag fra klokken 16 til 19 helt fram til 23. august.

Vi er her som et tilbud til de som har ubesvarte spørsmål om omskjæring, enten de trenger å snakke en og en, eller vil delta i gruppesamtaler. Zainab Hashi, som er en ressursperson fra den somaliske miljøet, har stilt seg til disposisjon og vil være her to ganger i uken, i tillegg til at det alltid vil være helsefaglig personell til stede, fortsetter Hornseth.

Trenger samarbeid

Hashi understreker viktigheten av tillit og respekt for å kunne få en god dialog og skape samarbeid. Hun har liten tro på at utdeling av informasjon på Gardermoen vil hjelpe i kampen mot omskjæring.

Vi må stå sammen og lære av hverandre. Helsepersonellet sitter med verdifull kunnskap og informasjon, samtidig som det er vi som er de berørte og vet hva det innebærer. Gjennom kommunikasjon og samarbeid i nærmiljøet kan vi bygge nettverk som jobber mot kjønnslemlestelse. Denne typen forbygging kan vi komme langt med, sier Hashi.

Må selv ta avstand

Hun synes det er viktig at de berørte gruppene ikke blir undervurdert.

Ingen kan stoppe omskjæring hvis ikke miljøet selv tar avstand fra det. Når det er sagt så kjenner jeg ingen i det somaliske miljøet som ikke har tatt avstand fra omskjæring. Jeg stoler på dem når de sier at de er sterkt imot det. De fleste sier at dette er en gammel, dum tradisjon som de ikke ønsker at sine døtre skal lide under, sier Hashi.

Både Hornseth og Hashi er godt fornøyd med oppmøtet så langt.

På mandag var det veldig mange her. Det ble en livlig diskusjon også med mye humor. Det er viktig å kunne snakke åpent sammen, ikke bare om omskjæring, men også om andre temaer som opptar kvinnene her. Da klokken var blitt halv ti måtte jeg rett og slett kaste dem ut. Da var vi to en halv time på overtid, sier hun fornøyd.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka