I dag bor det åtte millioner mennesker i det som kalles «korridoren» mellom Oslo og København.

Nye rapporter viser at et moderne jernbanenett med lyntog gir økt verdiskapning eller produksjonsgevinst på 22 milliarder kroner, skriver Aftenposten onsdag.

Rapporten legges i dag fram på en nordisk konferanse i Oslo om transport og innovasjon. Ifølge Oslo Teknopol (OT) og rådgivningsselskapet Cowi underbygges dette av rapporter om person- og godstransport fra henholdsvis Urbanet Analyse og Analyse & Strategi.

44.000 virksomheter opprettes hvert år gjennom denne «korridoren.»

- Regionen vil bli en av de mest attraktive megaregionene i verden, hevder Tom Granquist i Akershus fylkeskommune på vegne av korridorprosjektet.

Reisetiden mellom Oslo og København kan reduseres fra åtte timer og 20 minutter til to timer og 20 minutter. Her kan Göteborg nås på en time og ti minutter.

Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad (H) sier det slik:

- En moderne jernbaneinfrastruktur vil være av svært stor betydning for en region som i dag omfatter noe i underkant av 40 prosent av den skandinaviske befolkningen. Den vil bidra til betydelig vekst og dessuten legge grunnlaget for en konkurransedyktig og miljømessig gunstig utvikling for hele Skandinavia.

Mye skal likevel på plass før man kan spenne seg fast i setet på lyntog mellom Oslo og København. En ny toglinje mellom Oslo og Ski må stå ferdig, Alnabruterminalen må bygges ut etter dagens behov og det må også skje tilsvarende oppgraderinger i Sverige.