Gå til sidens hovedinnhold

Giske blir fiskevikar

- Fiskeriministeren er svekket, mener KrF.

Kongen oppnevnte i statsråd fredag næringsminister Trond Giske som settestatsråd for statsråd Lisbeth Berg-Hansen.

Oppnevnelsen gjelder saker i Fiskeri- og kystdepartementet der Berg-Hansen er inhabil på grunn av hennes og hennes families eierskap i firma Sinkaberg-Hansen AS, eller hennes tidligere verv.

Oppnevnelsen gjelder også saker der Berg-Hansen ønsker å fratre fordi omstendigheter medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.

KrF mener dette svekker statsråden:

- Jeg registrerer at regjeringen nå oppnevner nærings- og handelsminister Trond Giske som settestatsråd i saker hvor fiskeriministeren er inhabil. Fiskeriministeren er svekket, og virker ute av stand til å ta tak i de store utfordringene fiskerisektoren står overfor, sier KrFs næringspolitiske talskvinne Rigmor Andersen Eide i en pressemeldingen.

- Ikke tillitsvekkende
Hun viser til at Havforskningsinstituttet har uttalt at næringen kan stå overfor «en katastrofe for både oppdrettsnæringen og våre ville stammer av laks og sjøørret» hvis vi ikke får kontroll med lakselusen - og at den store oppdrettsnæringen i Chile er sterkt svekket nettopp på grunn av sykdommer og lus.

- Lisbeth Berg-Hansens opptreden de siste ukene gir ikke grunn til tillit til regjeringens innsats mot lakselusutfordringen. Utestengingen av Direktoratet for Naturforvaltning under lakselusmøtet i går er bare det siste eksemplet på en statsråd som ikke virker å ta lakselusutfordringen på alvor, sier Andersen Eide.

- Trenger en konsesjonspause
- KrF mener at vi nå trenger en konsesjonspause i oppdrettsnæringen både ut fra hensynet til næringens eget omdømme og muligheter for bærekraftig produksjon på sikt, og av hensyn til norsk villaks og sjøørret. Vi må handle nå for å unngå chilenske tilstander, sier Andersen Eide.

Det er positivt at næringen selv varsler tiltak. Men i likhet med råd fra alle statlige fagetater, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Bellona og andre, vil KrF ha konsesjonspause. Regjeringen varslet tidligere i år en økning i total biomasse i oppdrettsnæringen neste år. KrF krever nå at regjeringen snur. - Det handler om grunnlaget for arbeidsplasser kysten rundt og om vi ønsker å bevare villaksen og sjøøretten i Norge, sier Andersen Eide.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter