- Mediene er tipset om saken, og alle publiserer umiddelbart, skriver Trond Giske i sitt innlegg om varselet på Facebook.

Trond Giske kritiserer mediene etter offentliggjøring av varselet som ble sendt Arbeiderpartiet.

Les også: Trond Giske ble symbolet på en ukultur etter et dramatisk døgn i Trøndelag Ap

Les: Ap har mottatt et nytt varsel mot Trond Giske - slik svarer han

Norsk Redaktørforening forstår at Trond Giske stiller spørsmål ved pressens håndtering av saken, og sier at denne saken går rett inn i debatten rundt Bar Vulkan-saken, der VG feilaktig anklaget Giske for trakassering av Sofie Bakkemyr. Det blir nå foreslått endringer i pressens etiske regelverk, som følge av den saken.

Varselet: - Hånd på låret

Det nye varselet ble levert Arbeiderpartiet 27. august. Samme dag ble det omtalt i Adresseavisen. Deretter fulgte andre medier etter.

Varselet kom etter at Giske ble innstilt som ny fylkesleder for Trøndelag Ap, og førte til at Giske-innstillingen ble vraket.

Les: Valgkomiteen i Trøndelag Ap vraker Giske-innstillingen

Varselet omhandler en episode for seks år siden. Varsleren var medlem i AUF og 18 år da den aktuelle hendelsen skal ha funnet sted. Ifølge varselet, skal Giske skal ha lagt hånden på kvinnens lår.

Giskes kritikk

Spesielt kritiserer Giske Adresseavisen for denne artikkelen, som forteller om varselet samme dag som det ble levert til Ap. Giske avviser at varselet er riktig, og kritiserer pressen for å publisere den han mener er udokumenterte påstander:

- Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. Ingen slike regler gjelder ved «varsel». Vær varsom-plakaten krever at man skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Adresseavisen har overfor meg i dag sagt at dette kravet ikke gjelder hvis de mener kilden er troverdig. Slik det er nå, vil enhver demokratisk prosess og enhver kandidat settes ut av spill av et varsel rett før et valg, skriver Giske på Facebook.

- Forstår kritikken

Assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier at det er naturlig at pressen omtaler varselet, men at hun har forståelse for at Giske stiller spørsmål om hvor stor plass personkarakteristikker fra anonyme kilder skal ha i den politiske journalistikken.

Hun poengterer at hun ikke støtter Giskes kritikk av Adresseavisen, men at hun forstår at Giske stiller spørsmål ved kildebruk.

- Dette er jo i kjernen av debatten mediebransjen har hatt - og har - etter Bar Vulkan-saken, sier Kjelling Nybø.

- Mediene skal være svært varsomme når de håndterer udokumenterte påstander fra anonyme kilder, sier hun. I Bar Vulkan-saken ble Giske uriktig anklaget for å ha seksuelt trakassert Sofie Bakkemyr.

Les blant annet: Sofie Bakkemyr om Giske-saken: - Det har vært et ekstremt press

Som følge av denne debatten, er det nå foreslått endringer i Vær varsom-plakaten, som er pressens etiske regelverk. Forslaget er ute til høring.

- Utvalget har foreslått en tilføyelse til Vær varsom-plakaten (i punkt 3.1) om at personkarakteristikker og udokumenterbare påstander ikke bør fremsettes anonymt, sier Kjelling Nybø.

Anbefaler Giske å klage til PFU

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier hun ikke kan kommentere Trond Giskes kritikk spesifikt, fordi hun ikke kjenner til hvordan mediene har jobbet med å kontrollere at varselet stemmer. Generelt sier hun:

- Pressen har plikt til å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Det er et grunnleggende krav i journalistikken og presseetikken, og det gjelder naturligvis like mye i politisk journalistikk som på andre felt, sier hun og anbefaler Giske å klage saken inn for Pressens faglige utvalg (PFU).

- Når det gjelder Giskes kritikk av pressen i denne saken, er det ikke mulig for meg å svare konkret på den så lenge jeg ikke vet hvordan mediene har jobbet med saken. Derimot vil jeg oppfordre ham til å klage til PFU hvis han mener seg utsatt for presseetiske overtramp, sier hun.

Avviser kritikken

Sjefredaktør Kirsti Husby i Adresseavisen avviser kritikken fra Giske.

- Når det gjelder varslet Giske viser til, kjenner Adresseavisen varslers identitet og hvilke påstander varslet inneholder. Vi har gjorde et grundig arbeid rundt varslet, og fikk bekreftet fra Ap at det ble innlevert samt at vi forsøkte å få Giskes kommentar. Han har imidlertid selv valgt å ikke kommentere, sier Husby.

Les Gunnar Stavrums blogg: Trond Giske ble symbolet på en ukultur etter et dramatisk døgn i Trøndelag Ap

- I saker der det står påstand mot påstand må pressen selvfølgelig jobbe så grundig som mulig med å fremskaffe mulig dokumentasjon enten i form av vitner eller annen informasjon. Ofte er det vanskelig fordi det dreier seg om situasjoner der det kanskje ikke har vært andre tilstede. Da må hver redaksjon gjøre sine grundige vurderinger og avveininger ut i fra hva slags sak og hvilke beskyldninger det handler om, sier hun.

Husby sier at Adresseavisen også har forsøkt å få Giskes kommentar på intervjuet med partikollega Sandra Skillingsås, som i dette intervjuet forteller om kommunikasjon innad i fylkespartiet preget av «sterke seksuelle undertoner».

- Giske har full rett til å gi sin versjon av saken, og gjennom en omfattende dialog med han i går, forsøkte vi å legge til rette for det, sier hun.

Husby avviser at saken kun hviler på troverdigheten til Skillingsås, men sier at det også er andre kilder som underbygger det hun forteller om nachspielet.

- Giske har rett i at hennes troverdighet er veldig stor i kraft av at hun over mange år ha vært en del av hans indre krets, og at hun står frem med stor omkostning for seg selv. Men dette er altså bare ett av flere moment. Giske har forøvrig ikke tilbakevist Skillingsås historie i sin imøtegåelse, sier hun.