*Nettavisen* Nyheter.

Gjedrem ser rentebunn, kronen stiger

Sentralbanksjef Svein Gjedrem kutter styringsrenten igjen, men indikerer at det nå trolig er slutt. Det første er som ventet, det andre litt overraskende. Bankene kutter renten, men kronen styrker seg. Les alt om renten her

19.05.08 01:05

Les også:


Gjedrem: - Lønnsveksten har hele skylden
Svein Gjedrems innledning
Foss fornøyd med rentekutt
DnB først med rentekutt
Første signal om renteoppgang

Oppdatert med kronestyrkelse og deretter med kommentarer fra GjedremNorges Bank kutter foliorenten fra 3,00 til 2,50 prosent.Samtidig anser banken at med dette rentenivået er det like sannsynlig at prisveksten om to år bli høyere enn målet på 2,50 prosent som at den blir lavere.Det betyr at Norges Bank går fra å signalisere videre kutt, til å innta en nøytral grunnholdning til hvilken vei neste renteendring blir.Det første var som ventet i markedet. Det andre litt uventet.Kronen styrket seg rett etter meldingen. En euro koster 8,20 kroner en time etter rentemeldingen, mot 8,26 før den kom. Dollaren gikk fra 7,37 til 7,31.På forhånd ventet majoriteten av norske makroøkonomer at sentralbanken ville kutten renten med et halvt prosentpoeng til 2,50 prosent.Ti av 12 makroøkonomer i en rundspørring gjort av TDN-Finans trodde på forhånd på et kutt på et halvt prosentpoeng.Dette selv om flertallet av dem mente banken ikke burde gjøre det.Av de ti som trodde på kutt, regnet også ni med at Norges Bank ville holde fast på en negativ grunnholdning - noe banken altså ikke gjorde.Norges Bank har kuttet renten fra 7,00 prosent i begynnelsen av desember i fjor til 3,00 prosent før dagens rentebeslutning.De to siste kuttene har vært de største, på ett prosentpoeng hver.Dagens rente er den laveste i moderne tid.Forsvarer rentekutt

Svein Gjedrem forsvarte på en pressekonferanse i dag rentekutene.- Det har vært riktig å redusere renten markert i år fordi veksten i norsk økonomi er lav. Rentereduksjonene har vært viktige for å motvirke at inflasjonsforventningene festner seg på et for lavt nivå, sa Gjedrem.Det meste i Gjedrems redegjørelse i dag indikerer fortsatt lav prisvekst og lav rente.- Utviklingen i andre land tilsier at prisene, målt i produsentlandenes valuta, på de varer og tjenester vi kjøper fra utlandet ikke vil stige særlig mye, sa Gjedrem.Den påpekes imidlertat at oppgangen i USA og Japan kan synes å komme noe raskere og sterkere enn ventet.Veksten har tatt seg raskt opp etter SARS-sykdommen, mens Europa fortsatt er preget av stagnasjon, og veksten i år kan bli litt lavere enn ventet i inflasjonsrapporten.Det påpekes at produktivitetsveksten i amerikansk økonomi gjør det mulig for bedriftene å møte økt etterspørsel uten å ansette flere. Oppgangen i USA har ikke skapt vekst i sysselsettingen.- Det bidrar til en viss usikkerhet om hvor sterk og varig oppgangen vil bli. Store låneopptak i husholdningene og økende underskudd i de offentlige finansene har samme virkning, sa Gjedrem.Gjerem mener det er tegn til at rentekuttene nå begynner å virke i Norge.- Kronekursen har falt litt siden forrige rentemøte og er om lag 11 prosent svakere enn ved årsskiftet. Fallet i verdien av kronen bidrar til å stabilisere inflasjonen og aktiviteten i økonomien. Kvartalsvis nasjonalregnskap for 2. kvartal viste en liten oppgang i fastlandsøkonomien. Veksten i varekonsumet har som ventet økt. Husholdningene ser nå mer optimistisk på de økonomiske utsiktene. Husholdningenes gjeld øker fortsatt mye, men veksten er dempet siden i vår. Boligprisene har stabilisert seg etter en viss nedgang i 1. halvår. Det meldes om høy boligomsetning. Oppgangen i aksjekursene siden nyttår kan gjenspeile bedret lønnsomhet i foretakene og økt optimisme om utsiktene fremover, sa Gjedrem.Han sa også at ifølge Norges Banks regionale nettverk har aktiviteten økt i varehandelen og tjenesteyting rettet mot husholdningene. Både hjemme- og eksportmarkedet for industrien har bedret seg litt. Det er fortsatt lav aktivitet i tjenesteytende næringer som leverer til bedrifter. Flere bedrifter i det regionale nettverket rapporterer om planlagte investeringer som bidrar til rasjonalisering.Gjedrem uttrykte også forventning til moderate lønnsoppgjør.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.