Gjedrem-tale sender renten i fritt fall

Sentralbanksjef Svein Gjedrem varsler muligheten for enda raskere rentekutt enn vi har sett i vår. Markedet ser dette som et meget viktig signal fra sentralbanken. Renten og kronekursen stupte i formiddag, mens børsen stiger

19.05.08 01:10

Les også:

8 kroner for en euro (Ny)

Oppdatert med kommentar fra Lømo, samt markedsreaksjoner.- Internasjonalt er utviklingen svakere enn ventet. Det er forventninger om rentekutt i flere land. Fallet i det internasjonale rentenivået har dempet virkningene av våre rentereduksjoner på inflasjonen. Veksten i Norge er nå trolig ganske svak, og med uendret rente er det utsikter til at inflasjonen ville holde seg under inflasjonsmålet i tiden framover, sa Gjedrem i et foredrag ved Centre for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI i dag, ifølge manuskriptet.Men så kommer selve godbiten:- Perioden med lettelser i pengepolitikken vil derfor vare ved. Hovedstyret i Norges Bank vil også nøye vurdere å ta større skritt i rentesettingen.Dette utdypes videre:- Norges Bank har tidligere uttalt at det vil være riktig å endre renten raskt og markert hvis for eksempel sterk uro i finansmarkedene eller et forhandlingsdrevet kostnadssjokk tyder på at tilliten til pengepolitikken står i fare. Tilsvarende vil det også være riktig å endre renten i større skritt hvis det er utsikter til at inflasjonen avviker vesentlig fra inflasjonsmålet i en lengre tid.Det nye her er at man vektlegger at det kan komme store renteendringer uten mer dramatikk enn at man ser lavere inflasjon.Markedet tolket dette som et kraftig signal om rentekutt, og korte renter falt umiddelbart et kvart prosentpoeng. Det var markant fall også for lange renter.Samtidig har den norske kronen svekket seg kraftig. Mot dollar svekket kronen seg i løpet av minutter fra 6,70 til 6,76. En euro gikk fra 7,89 til 7,94 kroner.Oslo Børs stiger markant, ikke minst valutafølsomme aksjer som Norske Skog og Tandberg.- Veldig viktig

- Dette er en veldig viktig begivenhet for finansmarkedene. Gjedrem sender et veldig viktig signal, sier analysesjef Marius Lømo i Nordea Markets til iMarkedet.Han påpeker at det hintes om ganske dramatiske kutt hvis disse skal være større enn de hoppene på et halvt prosentpoeng som har vært brukt i vår.- Det er mye, særlig fordi vi allerede har fått en del rentekutt, sier Lømo.Mange faktorer

Gjedrem lekser så opp trekk som bidrar til at renten kan kuttes videre.- Veksten i norsk økonomi er nå trolig lav. Riktignok er det fortsatt god vekst i det private forbruket og oljeinvesteringer gir impulser til norsk næringsliv, men utviklingen i arbeidsmarkedet har vært svakere enn ventet i vår forrige inflasjonsrapport, sa han.- Et gledelig trekk er at lønnsveksten ser ut til å ha dempet seg raskere enn vi har regnet med. Det kan delvis skyldes at det i år er et mellomoppgjør, jf. erfaringene i 1999. Men, med større årvåkenhet på arbeidsgiversiden i offentlig sektor og lavt aktivitetsnivå i deler av næringslivet er risikoen for at lønnsveksten på ny skyter fart mindre, fortsatte han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.