*Nettavisen* Nyheter.

Gjedrem vil ikke vært først med rentehopp

Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder styringsrenten uendret, men indikerer fortsatt at det kan være aktuelt med rentekutt. Og han vil ikke heve renten igjen før andre land gjør det

19.05.08 00:51

Oppdatert med begrunnelse.Foliorenten holdes uendret på 1,75 prosent, melder Norges Bank.Samtidig indikerer Norges Bank at det kan komme flere rentekutt. Det gjøres ved at banken fastholder sin formulering om at det med dagens rentenivå er mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn målet på 2,5 prosent enn at den blir høyere.På forhånd hadde ti av 12 eksperter i en rundspørring gjort av nyhetsbyrået Reuters ventet uendret rente, mens to ventet kutt til 1,5 prosent. Fire ventet at grunnholdningen ville bli endret til normal.Norges Bank beskriver i meldingen i forbindelse med rentebeslutningen avveiingen som er gjort mellom hensyn som taler for lavere rente, og forhold som trekker mot høyere.En sterkere krone trekker i retning av rentekutt. Dessuten er prisveksten fortsatt lav.Derimot viser banken også til tegn til at etterspørsel og produksjon tar seg opp noe sterkere enn tidlgigere antatt, noe som isolert sett trekker mot høyere rente. Kapasitetsutnyttelsen kan etter hvert bli temmelig høy, påpeker banken.- Husholdningene låner mye. I månedene fremover vil utviklingen i bedriftenes etterspørsel etter lån kunne gi oss mer kunnskap om hvorvidt den realøkonomiske oppgangen har fått feste også i næringslivet, heter det videre.Banken fastholder sin tidligere formulering om at "siktemålet i pengepolitikken er at prisstigningen skal opp. Med den lave prisstigningen vi har nå er det riktig å være særlig aktpågivende i forhold til utviklingen i konsumprisene."Sentralbanken gjør det også ganske klart at man ikke ønsker å ligge i forkant av andre land med å heve renten.- Utsiktene for inflasjonen i Norge tilsier at vi ikke vil ligge i forkant når rentene i andre land justeres opp.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.