Gå til sidens hovedinnhold

Gjeldskrisen blusser opp igjen

Sannsynlig at Portugal trenger krisepakke, mener Handelsbanken.

Den siste tiden har den finansielle uroen rundt de gjeldsrammede europeiske landene igjen tiltatt i styrke.

Faren for at Portugal nå må søke om finansiell støtte fra EFSF, European Financial Stability Facitliy, blir fortsatt ansett som nokså sannsynlig.

Les også: Ber Portugal søke krisehjelp

- Vi ser det fortsatt nokså sannsynlig at Portugal vil måtte få støttelån fra den europeiske stabilitetspakken EFSF, skriver Shakeb Syed, økonom i Handelsbanken Capital Markets, i sin morgenrapport tirsdag.

Rentene på 10-årige portugisiske statsobligasjoner ligger fortsatt godt over 7 prosent. Et nivå de portugisiske myndighetene ikke ser som bærekraftig på lengre sikt.'

Blant EU’s finansministre er det en tentativ enighet om at EFSF’s effektive ramme skal økes. Dog kan dette vankselig gjøres uten å øke den totale rammen for støttefondet. Og det er nettopp dett Tyskland har motsatt seg. Tyskland på sin side er kun villig til å være med på en utvidelse av den effektive rammen.

Både EFSF, på 440 milliarder euro, og den mindre EFSM, Europen Financial Stability Mechanism, på 60 milliarder euro, går ut i 2013. Og det er i perioden etter dette at ministrene har enes om en løsning der disse to støtte fondene, blir erstattet av ett fond med en effektiv ramme på 500 milliarder euro.

Les mer: - EU trenger mer krisepenger

- Denne enigheten er jo blant finansministrene, der den tyske finansministeren har vært tilstede. Men det at det er enighet mellom ministrene betyr ikke at det blir enighet på toppledermøtet i begynnelsen av mars, så jeg tror det kan bli drakamp om det temaet, sier Shakeb Syed, økonom i Handelsbanken Capital Markets, til NA24

Til tross for at ministrene er enige seg imellom, gjorde det lite med risikoviljen ovenfor de gjelsrammede landene. Rentegapet, på fem-årige statsobligasjoner fra PIIGS-land, til Tyske bund er økende og risikopåslaget i pengemarkedet er fortsatt stigende.

Les flere saker på NA24

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken