Angrep med machete i og utenfor Nike Store på Karl Johan i Oslo sentrum i februar, har nå resultert i at to gutter født i 2003 og 2004 er dømt til ungdomsstraff. De var henholdsvis 16 og 17 år da angrepet skjedde. Bare den yngste gutten er dømt for å ha brukt machete under overfallet. Han er i tillegg til ungsomsstraff, også dømt til å betale 15-åringen 25.000 kroner i erstatning.

- Min klient er fornøyd med at han ble trodd på at han ikke var ansvarlig for kniven, sier advokat Petter Mandt, som er forsvarer for den eldste av de domfelte. Den nå 18 år gamle gutten har ikke vurdert om dommen vil bli anket.

Advokat Tale Hagetvedt, som forsvarte den yngste gutten, ønsker ikke å kommentere saken.

Den 15 år gamle gutten som ble stukket med machete, fikk et mindre kutt og måtte sys med sju sting. Han fikk også et brudd i albuen. Sårene skal ha grodd fint.

I Oslo tingrett fortalte både fornærmede og de domfelte at bakgrunnen for slåsskampen var en langvarig konflikt mellom «Lillestrøm-gjengen» og «Follo-gjengen». Også politiet fortalte retten om en konflikt som har resultert i flere voldelige og verbale sammenstøt, som har endt i domstolen, konfliktrådet og som tema for politi og ungdomsarbeid.

Lagde machete-video før knivstikking

Politiet har dokumentert hendelsesforløpet med hjelp av vitneforklaringer og flere videokameraer som filmet hendelsen.

Les Nettavisens sak fra februar: Person knivstukket i Oslo

Ved 18-tiden den aktuelle fredagen sto flere ungdommer fra «Lillestrøm-gjengen» utenfor Nike Store i Karl Johan. Blant disse var altså fornærmede. De to domfelte kom gående oppover Karl Johan sammen med andre gutter fra «Follo-gjengen» . Den yngste av dem erkjente at han bar machete under klærne. I retten fortalte han at han så fornærmede utenfor butikken, gikk bort til ham og dyttet ham hardt i bakken. Deretter brøt det ut slåsskamp og han tok fram macheten. Han har hevdet at han ikke stakk fornærmede, men Oslo tingrett har ikke trodd ham på det.

Se video fra åstedet. Artikkel fortsetter under videovindu.

Viftet med machete i butikken

I basketaket ble altså den fornærmede kuttet med machete. Han kom seg på beina og løp inn i butikken. De to domfelte ungdommene løp etter ham, og fortsatte angrepet bak disken. Vitner så da at en av guttene hadde machete i hånden da han løp inn i butikken.

- I butikken viftet (den yngste domfelte) med macheten, mens (den eldste) slo meg, fortalte 15-åringen i retten.

Oslo tingrett siterer vitneforklaringen til en butikkmedarbeider i Nike Store slik: «Plutselig kom fornærmede inn i butikken og ropte «de har machete», hvoretter han løp bak disken. Fornærmede hadde synlig vondt. Deretter kom det to gutter inn i butikken, hvorav «en fektet med en machete». Vitnet ville løpe bak disken og trykke på alarmen, men bak disken ble vitnet og fornærmede «omringet av de to guttene». Bak ryggen på vitnet registrerte vitnet at fornærmede ble slått, før de to guttene løp ut av butikken».

Machete har lenge vært et spesielt problem knyttet til gjengkonflikter i Oslo. I juni ble det innført spesielt forbud mot machete. Artikkel fortsetter under videovindu.

- Ressurssterk

De to domfelte er begge fra Follo-området sør for Oslo. Begge har navn som indikerer at de har minoritetsbakgrunn.

Den yngste av dem var ikke tidligere domfelt. «Ved straffutmålingen ser retten hen til i skjerpende retning at tiltalte umotivert og sammen med flere har angrepet en ung gutt på 15 år, dyttet ham over ende, slått og sparket ham og stukket ham med en machete. Overfallet skjedde på Karl Johans gate og fortsatte inne i en butikk hvor det var flere kunder. Det er alvorlige og farlige forhold tiltalte nå dømmes for, og machete-stikket kunne fort fått katastrofale følger» skriver Oslo tingrett.

Fra januar: Nå varsler regjeringen en bred satsing i kampen mot ungdomskriminaliteten

Hadde han vært over 18 år, ville straffen blitt fengsel i 14 måneder, men fordi han er under 18 år, ble han idømt ungdomsstraff med en gjennomføringstid på ett år, subsidiært fengselstraff i ni måneder.

Kriminalomsorgen Ski ( i Follo) opplyser tingretten at gutten er faglig sterk og kan gjøre det godt på skolen hvis forholdene blir lagt til rette for ham. Han er motivert til å fullføre skolen og satse på videre utdanning, men kriminalomsorgen påpeker at han er i et sårbar stadium av sin utvikling. Han mangler impulskontroll og blir fort sint.

Dømt flere ganger tidligere

Den eldste av dem er dømt to ganger tidligere for blant annet kroppskrenkelse, ran, grov utpressing og trusler. Han ble da dømt til henholdsvis betinget fengsel og ungdomsstraff. Han fortsatte å gjennomføre lovbrudd i prøveperioden/gjennomføringstiden. Han er i dag over 18 år, men blir dømt som mindreårig fordi hendelsen skjedde før han fylte 18 år.

Nettavisens tidligere artikkelserie om ungdomskriminalitet: Ungdomskriminaliteten i Oslo: Dette er alle dommene mot unge under 18 år fra 2019

Hans ungdomskoordinator i konfliktrådet fortalte Oslo tingrett, som håndterte ungdomsstraffen mot gutten, at den unge mannen hele tiden har klart å følge opp skole og fritidsjobber, mens at han har utfordringer knyttet til rus og dårlige venner. Hun var i dag i tvil om han virkelig var motivert for ungdomsstraff.

Domfelte selv sa i retten at han fryktet at et fengselsopphold ville ødelegge hans videre skolegang. Det går fram av dommen at tingretten vurderte om mannen burde i fengsel, men landet på at han igjen skulle slippe.

«Retten har - under betydelig tvil - kommet til at det på ny skal reageres med ungdomsstraff» skriver Oslo tingrett. Ungdomsstraffen er satt til å gjennomføres i en periode på ett år. Subsidiert idømmes han fengselsstraff i ett år og seks måneder.