Gjeninnsetter folkemordtiltale mot Karadzic

Haag (NTB): Ankeinstansen ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) har gjeninnsatt det første tiltalepunktet om folkemord i saken mot Radovan Karadzic.

Kjennelsen kommer etter at dommerne som leder rettssaken mot den tidligere bosnisk-serbiske lederen, i fjor fjernet det første av to tiltalepunkter mot Karadzic for folkemord. ICTY har en ordning der tiltalepunkter kan fjernes dersom dommerne mener det ikke er lagt fram bevis som kan føre til at tiltalte finnes skyldig på disse punktene.

Ankedomstolen avviser på flere punkter første rettsinstans' grunnlag for å fjerne folkemordtiltalepunktet. Retten viser til flere framlagte utsagn fra Karadzic som den mener kan tolkes som at Karadzic hadde folkemord på bosniske muslimer i tankene da krigen i Bosnia-Hercegovina begynte.

Karadzic er tiltalt for folkemord på to punkter. Det første gjelder hans generelle politikk mot bosniske muslimer og kroater.

Det andre gjelder Srebrenica. Srebrenica-punktet var ikke fjernet i første rettsinstans og ville uansett ha blitt stående.

Kjennelsen er ikke en dom om at Karadzic er skyldig i folkemord. En dom vil først ble avsagt mange måneder etter at saken er ferdig ført for retten, trolig først et godt stykke ut i 2014. Deretter vil dommen sannsynligvis ble anket og en endelig dom først bli klar etter ytterligere måneder, kanskje først i 2015. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.