Hasjsmugleren Gjermund Cappelen ble juni 2020 endelig dømt til 13 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og omfattende smugling av narkotika.

I tingrettsrunden ble han dømt til 15 års fengsel, men valgte å anke straffutmålingen.

I samme sak ble den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til Cappelens hasjsmugling i en årrekke.

Tirsdag morgen ble Cappelen løslatt på prøve fra Berg fengsel i Tønsberg, som er et lavsikkerhetsfengsel. Han ble pågrepet i en strengt hemmelig og stor politiaksjon 19. desember 2013.

Dette får Nettavisen bekreftet.

Tystet på Jensen - fikk strafferabatt

Å være løslatt på prøve innebærer at han er underlagt en del vilkår han må oppfylle. Hvis han begår lovbrudd i prøveperioden risikerer han å måtte sone resttiden i fengsel.

Cappelen løslates etter 2/3 soning. Nettavisen får opplyst at han i løpet av fengselsoppholdet på høysikkerhetsfengselet Ila i Bærum, lavsikkerhetsfengselet på Valdres og den siste tiden i Berg i Tønsberg, er blitt ansett som en «mønsterfange».

På åtte år og åtte måneder han har vært i fengsel er han ikke oppført med en eneste anmerkning i noen av fengslene, får Nettavisen opplyst.

Cappelen har de siste ukene hatt hyppige permisjoner, får Nettavisen også opplyst, noe som er vanlig i en periode mot løslatelse. Den siste permisjonen var siste helgen i juli, ifølge Nettavisens opplysninger.

Cappelen ble dømt for å ha smuglet 16,7 tonn hasj, noe som normalt ville ført til en dom på 21 års fengsel. Men han fikk en betydelig rabatt for å ha innrømmet smuglingen og tyste på Eirik Jensen. Til sammen fikk han altså åtte års strafferabatt.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld og gjør det fortsatt.


Cappelen ble i Oslo tingrett dømt til å betale 825 millioner kroner til den norske stat. Dette skal ha vært penger politiet mener han omsatte hasjen for. Smuglingen pågikk fra starten av 90-tallet.

Mens Cappelen har sittet i fengsel siden desember 2013 ble ikke Jensen pågrepet før dommen i lagmannsretten i juni 2020. Jensen ble transportert til høysikkerhetsavdelingen i Kongsvinger fengsel.

Cappelen vil ha ro

Cappelens mangeårige forsvarer, Benedict de Vibe, bekrefter løslatelsen til Nettavisen, men ønsker ikke å si noe utover det som kommer frem i følgende mail:

«På vegne av Cappelen ønsker vi å formidle at han ikke ønsker å bli kontaktet av pressen med henblikk på intervju, kommentarer eller lignende etter løslatelsen.

Han har i tiden fremover behov for ro, for sin egen del og ikke minst for familien. Hans mindreårige barn har vært utsatt for et stort press helt fra pågripelsen og frem til i dag. Spesielt av hensyn til dem ønsker ikke Cappelen noe publisitet.

Det er viktig at han får tid til å reetablere seg i samfunnet, og det er grunn til å tro at medieomtale i forbindelse med løslatelsen bare vil vanskeliggjøre den prosessen han og familien nå skal gjennom.»

Mailen er signert advokat Kaja de Vibe som også har vært forsvarer for Cappelen gjennom saken.