19. juni ble narkotikasmugleren Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj i en årrekke.

Med seg i dragsuget tok han den tidligere polititoppen i Oslo Eirik Jensen. Etter å ha angitt Jensen, og erkjent de straffbare forholdene, fikk Cappelen til sammen åtte års strafferabatt.

Jensen ble dømt til 21 års fengsel, men har hele tiden nektet straffskyld.

- Ønsker å ta min straff

Det vakte oppsikt da det ble kjent at Cappelen anket straffutmålingen til Høyesterett i håp om å få ytterligere strafferabatt. Anken er nå trukket, får Nettavisen opplyst. Cappelen bekrefter dette.

- I samråd med mine forsvarere og familie har jeg besluttet å trekke anken. Jeg ønsker å ta min straff, gjøre opp for meg og legge saken bak meg og komme tilbake til samfunnet, sier han til Nettavisen.

Les også: Gjermund Cappelen skylder staten 825 millioner kroner

Cappelen ønsker ikke å svare på noen flere spørsmål.

Narkosmugleren ble pågrepet i en strengt hemmelig politioperasjon 19. desember 2013 og har sittet i fengsel siden. Inntil nylig har han sittet varetektsfengslet, men har nå startet den ordinære fengselsstraffen.

Les også: Cappelen: - Jeg fortjener å sitte i fengsel for det jeg har gjort

- Strafferabatten ikke stor nok

Cappelen kan prøveløslates i august 2022, men hans forsvarere mener det var reelle muligheter for å kunne slippe enda billigere unna enn de 13 årene han ble dømt til.

- Vi står fast ved vårt syn om at strafferabatten ikke er stor nok. Cappelen hadde etter vår vurdering et realistisk håp om lavere straff. Dette har vi måttet vurdere opp mot tidsaspektet, og vi kom i samråd med Cappelen frem til at det var den beste løsningen å trekke anken, skriver advokat Kaja de Vibe Malling i en mail til Nettavisen.

- Det er grunn til å tro at anken ikke vil kunne bli realitetsbehandlet før nærmere årsskiftet, eller i verste fall ikke før i 2021. Cappelen har sittet svært lang tid i varetekt. Han har i dag slått seg til ro der han er, og ønsker å gjøre seg ferdig med soning av dommen.

Jensen anket straffen på 21 års fengsel og sitter for tiden varetektsfengslet i Kongsvinger fengsel i påvente av ankebehandlingen i Høyesterett.

Dette er hans endelige sjanse i det norske rettssystemet.