Gå til sidens hovedinnhold

Gjerningsmannen ilagt besøksforbud mot foreldrene etter å ha truet med å drepe faren

Retten slo også fast at han kunne utgjøre en risiko.

KONGSBERG (Nettavisen / Laagendalsposten): Det var i mai 2020 at den nå drapssiktede mannen ble ilagt besøksforbudet i seks måneder mot sine egne foreldre.

I en kjennelse fra daværende Kongsberg og Eiker tingrett står det:

"Påtalemyndigheten har begrunnet besøksforbudet med at mistenkte har opptrådt truende overfor sine foreldre. Det er opplyst at han den 29. mai 2020 tok seg inn i foreldrenes hus selv om de ba ham forlate stedet og at han truet med å drepe sin far."

BAKGRUNN: Politiet: Fire kvinner og én mann ble drept på Kongsberg

Ransaking på boligen

Retten slo også fast at det på denne bakgrunn forelå risiko for at den nå drapssiktede mannen ville begå en straffbar handling overfor foreldrene.

Den siktede 37-åringen er ifølge folkeregistret dansk statsborger, dette har politiet også bekreftet. Ifølge offentlige registre har mannen bodd i Kongsberg minimum de siste seks årene.

Torsdag formiddag pågikk det razzia av mannens bopel i Kongsberg. Politiet bekreftet også at de har vært i kontakt med mannen tidligere.

"Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, herunder som følge av at det tidligere har vært bekymring knyttet til radikalisering."

Siste bekymringsmelding fikk politiet i 2020.

Nettavisen er kjent med at den drapssiktede mannen er en konvertitt til islam. Dette bekreftet også politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt på pressekonferansen klokken 10.00 torsdag.

Det ble brukt store ressurser i forbindelse med pågripelsen og etterforskningen.

"Politiet i Sør-Øst sto for en stor innsats i området og fikk også mye bistand. Blant annet fra egne ressurser i politiet med Kripos, PST, Nasjonale bistandsressurser, Oslo og Øst politidistrikt og Politihøyskolen. I tillegg til mannskaper fra både ambulansetjenesten og brannvesenet", heter det videre i pressemeldingen.

Les også: Politiet ber folk ikke å spre bilder fra hendelsen på Kongsberg

Tidligere straffedømt

37-åringen er også dømt tidligere dømt for grovt tyveri på Bergverksmuseet, samt kjøp og bruk av en mindre mengde hasj. For dette ble han dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Ulike kilder, uavhengig av hverandre, opplyser om at mannen har en historikk i helsevesenet. Politikilder er blant dem som opplyser om dette til Nettavisen.

Les også: Kommunen: – Vi fokuserer nå på å ivareta de pårørende og involverte

Drapsofrene er ifølge politiet alle i alderen 50 til 70 år. De drepte er ikke formelt identifisert, men pårørende er varslet med dette som forbehold.

Politiet opplyser om at de etterforsker saken i flere spor, men at de ikke kan dele mange detaljer. Det skyldes delvis at det pågår en etterforskning, og også at politiet fortsatt ikke har alle detaljer knyttet til hendelsen.

- Politiet etterforsker for å gi så gode svar som mulig til de etterlatte, pårørende og lokalsamfunnet om hva som har skjedd og hvorfor. Vi må også ha et best mulig grunnlag for en påtaleavgjørelse i saken, sier Sæverud.

Politiet holder fast på at det bare har vært én gjerningsmann, selv om de undersøker om det kan ha vært flere involverte.

- I tillegg til dette så trenger pårørende og lokalmiljøet på Kongsberg oppfølgning. Dette gjør vi så godt vi kan sammen med Kongsberg kommune. Vi har også mange egne ansatte som har vært i innsats, og som vi vil ivareta videre, sier Sæverud.