- I skatteforvaltningsloven står at skattemeldingen (selvangivelsen) for lønnstakere og pensjonister må leveres innen utgangen av april. Siden 30. april faller på en søndag (helligdag) og 1. mai er på mandag som er en offentlig høytidsdag, blir fristen for å levere skattemeldingen i år tirsdag den 2. mai. Jeg tror det vil glede svært mange at de har litt bedre tid på seg til å kontrollere og eventuelt korrigere skattemeldingen, sier advokat i Regnskap Norge Per-Ole Hegdahl til Nettavisen.

Dette bekreftes av Skatteetaten i en melding der det blant annet står følgende:

«Frist for å levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Denne fristen er fastsatt av skatteforvaltningsloven. Når fristen faller på en helgedag, gjelder neste virkedag. Siden 30. april i år faller på en søndag og 1. mai er en offentlig høytidsdag, så regnes det ikke som for sent dersom du leverer 2. mai.»

Les: 740.000 nordmenn må punge ut 26.000 kroner i sommer

Næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai.

400.000 har ennå ikke sett på skattemeldingen

Tre millioner lønnstakere og pensjonister har allerede åpnet skattemeldingen elektronisk. Omlag 400.000 har ennå ikke åpnet den.

- Husk at skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt. Sett av litt tid til å sjekke at alle opplysningene stemmer, oppfordrer pressesjef i Skatteetaten Merete Bergeland Jebsen.

Hvis alle opplysningene stemmer, trenger du ikke å levere skattemeldingen.

Ved innleveringsfrist i fjor var det 3,6 millioner som benyttet seg av leveringsfritaket.

Les: Advokat: Viktigere enn noensinne å sjekke skatten

Det er 925.000 mottar skattemeldingen på papir i år. Det er første gang Skatteetaten sender ut færre enn en million skattemeldinger på papir.

Feil med fradrag

Blant feil som går igjen i skattemeldingen er fradrag for reise mellom hjem og arbeidsplass og fradrag for pendling. En av ti av dem som krever fradrag for arbeidsreiser eller pendling gjør feil.

- De siste årene har kontrollene våre blitt mer treffsikre så det er ingen god ide å prøve seg på fradrag du ikke har krav på. Bruk veilederne og kalkulatorene på skatteetaten.no slik at det blir riktig, sier Jebsen.

Vi hjelper deg

På skatteetaten.no finner du mer informasjon om skattemeldingen og nyttige hjelpemidler som pendlerveiviser og fradragskalkulator. Skulle du stå fast og trenge hjelp underveis har Skatteetaten utvidet åpningstid i helgen; både på telefon, chat og på Facebook.

Skatteetatens åpningstider telefon/chat og Facebook

- Alle andre hverdager treffer du oss på telefon, chat og Facebook mellom kl. 08.00 og 15.30.

Sjekkliste

Stemmer det du har mottatt i lønn, pensjon eller uføretrygd med det som står oppført i skattemeldingen? Sammenlign årsoppgaven fra arbeidsgiver, NAV eller pensjonsutbetaler med tallene i skattemeldingen. Sjekk også hvor mye du har betalt i skatt.

Sjekk at gjeld og formue som er oppgitt stemmer med det du har fått fra banken eller der du har gjeld eller formue.

Kontroller at beløp til fagforeninger, gaver til frivillige organisasjoner, pass og stell av barn, borettslag og andre sameier, forsikringsselskaper, aksjer, fond og VPS er korrekt.

Har du endrede forhold sammenlignet med i fjor? Kjøpte du eiendom, bil eller båt i 2016? Solgte du aksjer i 2016? Sjekk om dette står riktig oppført.

Bor du i boligsameie eller boligselskap? Kontroller at boligverdien er riktig og at du har riktig eierandel. Hvis du sparer i BSU, kontroller at riktig beløp er trukket fra i foreløpig skatteberegning.

Veiledere og kalkulatorer

Skatteetaten har en steg for steg veiviser som gir deg hjelp og informasjon om hvordan du kan sjekke skattemeldingen. skatteetaten.no/stegforsteg

Fradagsveilederen hjelper deg med å finne ut hvilke fradrag du kan ha krav på. skatteetaten.no/fradragsveileder

Sjekk om du oppfyller vilkårene for å være pendler. Her gjøres det mye feil, så bruk gjerne vår veileder "Er jeg pendler?" skatteetaten.no/pendler

Bruk reisefradragskalkulatoren for å beregne hvor mye du kan få trukket fra for reiser mellom hjem og jobb. Du kan bare få reisefradrag for utgifter som overstiger 22 000 kroner. Som hovedregel skal du ha fulltidsjobb hele året med minst 64 kilometer tur-retur mellom fast arbeidssted og boligen. din. skatteetaten.no/reisefradrag

Har du aksjer eller verdipapirfond? Kontroller om beløp på formuesverdien er riktig sammenlignet med årsoppgaven fra Verdipapirsentralen. Har du realisert aksjer med gevinst eller tap? Gevinst er skattepliktig og tap er fradragsberettiget, undersøk om dette er ført riktig. Bruk vår nye finansveileder skatteetaten.no/finansveileder

Sjekk om du må oppgi inntekt fra utleie av bolig. Du finner veiledning om reglene på skatteetaten.no. Hvis du har fritidsbolig i utlandet har vi en egen veileder som viser hva du må gjøre. skatteetaten.no/fritidsbolig

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her