Tirsdag ble det klart at regjeringen går inn for en geografisk skjevfordeling av vaksiner.

Rent konkret betyr det at noen bydeler og kommuner vil få 20 prosent flere vaksiner enn de normalt skulle få tildelt: Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Les også: Regjeringen åpner for geografisk skjevfordeling av vaksiner

Disse ekstra vaksinene vil bety at kommunene med minst smittepress må gi fra seg tre prosent av sine vaksiner.

Hadde denne endringen vært gjennomført i hele mars, forventet FHI at det ville bety 12.200 doser ekstra til hovedstaden. Endringen vil ikke tre i kraft før mot slutten av måneden.

Les også: Ordførere advarer mot å endre vaksinestrategi

Oslo får 29 prosent mindre enn folketallet skulle tilsi

Mens denne endringen har fått mest oppmerksomhet, var det en annen nyhet fra FHI tirsdag som betyr langt mer for hovedstaden.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg var på dagens pressekonferanse helt klar:

- Vaksinene er allerede skjevfordelt, sa FHI-direktøren.

Vaksinene fordeles nemlig ikke på folketallet i kommunen, men på antall pensjonister (65+) i kommunene. Det betyr at fraflyttingskommuner med mange eldre får mange flere vaksiner enn kommuner med mange unge.

Oslo har en relativt ung befolkning, og får derfor hele 29 prosent færre vaksiner, enn folketallet skulle tilsi. Enkelte kommuner har fått vaksinert over dobbelt så stor andel av befolkningen som Oslo.

- Oslo får nå 9,2 prosent av alle doser som fordeles, mens de har 12,9 prosent av landets innbyggere, skriver FHI i rapporten som ble offentliggjort tirsdag.

Les også: - Dette viser hvor urettferdig politikken som Molde-ordføreren står for er

Endret «fordelingsnøkkel» betyr dobbelt så mye

Denne eksisterende skeivfordelingen ønsker FHI å fjerne når de aller mest sårbare nå er vaksinert. FHI varsler at de sannsynligvis vil gå bort fra dagens «fordelingsnøkkel», som baserer seg på folketallet over 65 år.

FHI jobber nå med å finne ut hvordan man skal fordele fremover. Både samlet folketall, og folketallet over 18 år er aktuelt å basere seg på.

En konklusjon er ventet i løpet av kort tid, men helseminister Bent Høie har allerede slått fast hva som er hans forventning:

- FHI har allerede mandat til å endre fordelingsnøkkelen, slik at vaksinene kan fordeles etter folketall, og ikke etter alder. Jeg forventer at en slik endring kan skje i løpet av kort tid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en melding.

En endring av «fordelingsnøkkelen» til bare å se på kommuners folketall vil bety mye mer for hovedstaden enn den geografiske skjevfordelingen som det nå legges opp til:

Beregninger fra FHI viser at Oslo ville fått 24.500 flere vaksinedoser i mars hvis de fikk vaksiner basert på faktisk folketall, fremfor personer over 65 år.

  • Geografisk skjevfordeling: 12.200 flere doser
  • Endring i fordelingsnøkkel: 24.500 flere doser

Les også: FHI tror vi kan begynne å reise mot slutten av mai