Informasjonsdirektør Aud-Helen Rasmussen for personmarked i DNB Nor sier at det er veldig vanskelig å forutsi hva som vil skje i rentemarkedet. Derfor kan ikke banken love en lavere rente til sine kunder selv om Norges Bank skulle sette ned styringsrenten neste uke.

- Pengemarkedsrenten (den renten bankene betaler seg i mellom) har variert med over ett prosentpoeng på bare to dager. Dersom Norges Bank setter ned styringsrenten blir det veldig spennende å se hva som skjer med markedsrentene. Det er nødvendig at markedsrentene stabiliserer seg på et normalt nivå før vi kan sette ned utlånsrentene, sier Rasmussen.

Rentekutt i Europa
Sentralbankene i EU, USA, Sveits, Canada, Storbritannia og Sverige kuttet onsdag sine styringsrenter med en halv prosent. Nå fremskynder Norges Bank sitt rentemøte fra den 29. oktober til den 15. oktober. Dette er første gang Norges Bank fremskynder rentevurderingen siden hovedstyret besluttet å holde jevnlige rentemøter i 1999. Norges Bank vil svært sannsynlig følge etter de europeiske sentralbankene med et rentekutt.

Les også:Fremskynder rentemøtet

Men norske bankkunder, som de siste årene har opplevd at bankene har økt rentene etter at Norges Bank har økt styringsrenta, kan ikke regne med rentekutt.

- Nei det kan ikke bankkundene forvente. Bankene har ikke tidligere økt sine renter i tråd med pengemarkedsrenten, kostnadene som de har hatt er ikke tatt ut ennå, sier senioranalytiker Erik Bruce i Nordea.

- Men bankene har hatt gode tider med stadige renteøkninger de siste årene?

- I de gode tidene var jo utlånsrentene lave. Det er kostnadene som bankene har med å skaffe inn penger og konkurransen mellom bankene som bestemmer rentenivået. Jeg tror at bankene ennå ikke fullt ut har tatt innlånskostnaden som de har hatt når de skal ut i markedet og låne penger, sier Bruce.

- Vanskelig for kundene og oss
Aud-Helen Rasmussen i DNB Nor sier at banken vil sette ned renta hvis markedsrentene faller tilbake til et mer normalisert nivå igjen.

-Tror du folk som har lånt penger til bolig forstår at dere ikke setter ned renta når Norges Bank setter ned styringsrenta?

- Jeg håper at våre lånetakere har forståelse for at vi ikke kan sette ned renta når prisen på våre råvarer som er penger øker så kraftig som den gjør nå. Dette er en krevende situasjon for både oss og kundene våre og det er mye som skjer på kort tid.

Det hadde en viss effekt onsdag på Oslo Børs at mange sentralbanker gikk sammen om å kutte renta. Men indeksen på børsen nærmer seg likevel en halvering siden nyttår, og onsdag var en ny bunnotering.

Les også:Ny «rekord» på Oslo Børs