Statsforetaket Enova støtter prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Ett eksempel på dette er å gi økonomisk støtte til utskifting av ferger som bruker fossilt drivstoff, og at man heller går over til elektriske ferger. Dette gir store kutt i utslippene, men fører også til økt strømforbruk.

Klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) beregner at prosjekter Enova har støttet i 2021 og så langt i 2022 har medført en nettoøkning i årlig strømbruk på om lag 900 GWh.

Dette tilsvarer strømforbruket til over 40.000 eneboliger, skriver NRK.

Regnestykket ble kjent etter at stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) stilte spørsmål til klima- og miljøministeren om sistnevnte kunne spesifisere hvor mye Enova-prosjektene økte kraftforbruket i Norge.

– Selv om det kan være gode klimatiltak, så sparer de ikke strøm. Og det er først og fremst det vi trenger nå, sier Marhaug til NRK.

Hun mener at selv om Enova støtter mange fornuftige klimatiltak, så legger foretaket for lite vekt på tiltak for å redusere strømforbruket i bolighus og andre bygninger.

Statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) i Klima- og miljødepartementet bekrefter at klimatiltak øker bruken av elektrisitet.

– Vi er nødt til å erstatte fossil energi med fornybar energi for å klare å kutte utslippene i den klimakrisen vi står i, sier hun til NRK.

På spørsmål om hva som er viktigst, kutte utslipp eller å redusere energiforbruket, svarer Melhuus:

– Begge deler er like viktig. For vi har en veldig alvorlig energisituasjon nå. I tillegg har vi en klimakrise, og vi er nødt til å jobbe med begge deler samtidig.