I Israel har over 5,3 millioner innbyggere blitt vaksinert. Det utgjør mer enn halve befolkningen. I tillegg har ytterligere 830.000 innbyggere gjennomgått covid-19-sykdom, noe som etter all sannsynlighet gir dem en viss immunitet mot ny korona-smitte.

Det innebærer at omtrent 68 prosent av befolkningen trolig har utviklet antistoffer mot korona-viruset, melder BBC.

Ifølge enkelte estimater kan dette være nok til å oppnå flokkimmunitet.

Professor og infeksjonsspesialist Eyal Leshem, som er avdelingsdirektør ved Israels største sykehus Sheba Medical Center, sier at flokkimmunitet er den eneste forklaringen til at antall smittetilfeller fortsetter å gå nedover i Israel til tross for en delvis gjenåpning av landet, melder BBC.

- Det er en kontinuerlig nedgang til tross for at vi er tilbake til en tilnærmet normalitet, sier professor Leshem, ifølge BBC.

- Dette forteller oss at selv om noen er smittet, vil de fleste de møter på likevel ikke bli smittet av dem, sier han.

Antall smittetilfeller i Israel faller i alle aldersgrupper, til og med blant barn. Det til tross for at barn under 16 år ikke har blitt vaksinert.

Les også: Koronasuksess i Israel: Nå begynner problemene

176 nye daglige smittetilfeller

Tirsdag 13. april var det registrert 176 nye smittetilfeller i Israel. For to nøyaktig to måneder siden, 13. februar, var det 3100 nye smittetilfeller, viser statistikkbanken til Johns Hopkins University. Toppen ble nådd 27. januar med hele 11.993 nye smittetilfeller på én dag (gjennomsnittet for de siste syv dagene i samme uke var imidlertid på 6500 nye smittetilfeller daglig).

13. april ble det registrert fem nye koronarelaterte dødsfall i Israel. Toppen var 20. januar med hele 101 dødsfall på ett døgn.

Flokkimmunitet og estimater

Flokkimmunitet er enkelt forklart en befolknings samlede motstandsevne mot en smittsom sykdom. Flokkimmunitet, også kalt flokkbeskyttelse, oppstår når en stor nok andel av befolkning har blitt immune, slik at det hindrer sykdomsspredning.

Det kan skje både gjennom vaksinering og ved gjennomgått infeksjon - at tidligere smittede utvikler antistoffer mot viruset. Den gjenværende andelen av befolkningen som fortsatt ikke er immune, vil være indirekte beskyttet fordi andelen smittebærere er såpass mye redusert og det blir vanskelig for viruset å opprettholde smittespredningen.

Les også: Israel byr på gode covid-nyheter, men barna utgjør en avgjørende x-faktor

I begynnelsen av korona-pandemien anslo eksperter at mellom 60 til 70 prosent av en befolkning må være immune for å oppnå flokkimmunitet.

Ifølge enkelte estimater kan altså 68 prosent av innbyggerne i Israel ha blitt immune, enten på grunn av vaksinering eller som følge av gjennomgått infeksjon.

Andre eksperter mener imidlertid at dette kan være et for lavt tall til å oppnå flokkimmunitet.

- Flokkimmunitet er et flyktig konsept

Hele USAs smittevernlege, dr. Anthony Fauci, har tidligere uttalt at nærmere 90 prosent av befolkningen må få immunitet for å stanse viruset, skriver The New York Times . Det er nesten like høyt som terskelnivået på flokkimmunitet for meslinger.

I et fersk radiointervju med BBC sier den anerkjente smittevernlegen at flokkimmunitet er et «flyktig begrep», og at det er umulig å oppgi et konkret tall på hvor stor prosentandel immunitet i befolkningen som kreves for å oppnå flokkimmunitet mot koronapandemien.

- Jeg har tidligere kommet med et estimat, og jeg vil at lytterne skal forstå at det kun er et estimat, fordi vi vet ikke med sikkerhet hva det tallet vil være. Mitt estimat var at mellom 70 og 85 prosent av befolkningen måtte enten være vaksinert eller ha gjennomgått infeksjon, og derfor var beskyttet i det minste i en avgrenset periode, sier Fauci til BBC Radio 4 Today.

- Jeg tror ikke vi kan komme med en absolutt uttalelse om at når vi endelig kommer til dette tallet, vil vi oppnå dette flyktige konseptet flokkimmunitet, sier Fauci som er medisinsk sjefsrådgiver til USAs president Joe Biden.

- Det vi må innse, er at jo flere som blir vaksinert, jo nærmere kommer man en eller annen grad av normalitet. Det kommer ikke til å være som en lysbryter som skrus av og på. Det blir en gradvis framdrift mot normalitet. Og det skjer ved at folk blir vaksinert og at vi fortsetter med offentlige smitteverntiltak helt fram til vi når det punktet hvor smittenivåene er ganske så lave, sier han.

Les også: Nature: - Fem grunner til at flokkimmunitet sannsynligvis er umulig å oppnå

Kan mutasjoner påvirke flokkimmuniteten?

Selv om mange av høyinntektslandene er godt i gang med massevaksinering av egen befolkning, er det en viss frykt for at nye muterte varianter skal oppstå i andre deler av verden, og at vaksinen kanskje ikke biter like godt på dem.

Den israelske infeksjonsspesialisten, professor Eyal Leshem, sier i et annet intervju at han er usikker på hvordan nye muterte varianter eventuelt kan påvirke den antatte flokkimmuniteten i Israel.

- Det vet vi ikke ennå, sa han til det israelske nettstedet Israel21c i forrige uke.

- Utfra det vi vet, er Pfizer-vaksinen ganske effektiv mot ulike varianter både når det gjelder sykdom og videre smitteoverføring, selv om det kan være noe mindre effektiv mot den sørafrikanske varianten, i hvert fall i laboratoriet, sa han.

I skrivende stund er 55 prosent av befolkningen i Israel fullvaksinerte.

Totalt har Israel hatt litt over 830.000 påviste smittetilfeller og 6309 registrerte korona-dødsfall.

Holdes i sjakk?

Både den sørafrikanske og den britiske virusvarianten sirkulerer fortatt i Israel.

En ny studie fra Israel - som ennå ikke er fagfellevurdert, men omtalt av tidsskriftet Nature - antyder imidlertid at massevaksinering og smitteverntiltak holder bekymringsfulle muterte virusvarianter i sjakk.

Studien antyder at Pfizer-vaksinen er mindre effektiv mot den sørafrikanske muterte varianten B.1.351 . Men antall smittetilfeller med den sørafrikanske varianten har vært lav og stabil gjennom hele perioden studien hat pågått, noe som antyder at fullvaksinering og andre smitteverntiltak holder den i sjakk, ifølge studien.

Antall antatte immune i Norge?

I Norge er det drøyt 300.000 som er fullvaksinerte med to vaksinedoser, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Grovt regnet er cirka 5,5 prosent av befolkningen fullvaksinert. I tillegg er det 105.000 meldte koronatilfeller i Norge (trolig immune etter gjennomgått infeksjon), altså i underkant av to prosent av befolkningen.

Riktignok er det flere hundre tusen som har fått første dose med korona-vaksine (snaut 900.000) i Norge, men Norge er fortsatt langt unna prosentandelen som mange eksperter mener må til for å oppnå en viss flokkbeskyttelse.