Den svært smittsomme omikron-varianten antas å forårsake mildere sykdomsforløp enn for eksempel delta-varianten.

Likevel har det blitt ytret bekymringer i utenlandske medier og på sosiale medier for at et mildt sykdomsforløp forårsaket av omikron-varianten, kan føre til ubehagelige senfølger av covid-19.

Varianten har bare vært kjent for omverden i en drøy måned, og det kreves fortsatt data og studier for å vite noe sikkert om variantens evne til å forårsake senfølger.

Les også: Helseministeren kan ikke love store lettelser på tiltakene

Falsk trygghet?

En amerikansk lege uttalte ved juletider at omikrons antatte milde sykdomsforløp kan gi en falsk trygghet.

- Over tre fjerdedeler av våre pasienter hadde veldig milde sykdomsforløp og utviklet etter hvert senfølger av covid-19, uttalte lege Greg Vanichkachorn til NBC News.

Vanichkachorn er medisinsk direktør ved en rehabiliteringsavdeling for covid-19-pasieneter på en klinikk i Minnesota.

Folkehelseinstituttet (FHI) erkjenner at det de fortsatt mangler kunnskap om omikron til å si noe sikkert om variantens evne til å forårsake senfølger etter infeksjon.

- Fordi omikron er virusvariant som først ble identifisert i slutten av november, mangler vi kunnskap om sannsynligheten for å få senfølger spesielt etter omikron-smitte, opplyser forskningssjef Signe Flottorp i FHI til Nettavisen.

- Generelt har de som har hatt mindre alvorlig akutt sykdom lavere sannsynlighet for å få senfølger etter covid-19. Det er holdepunkter for at vaksinering beskytter også mot senfølger, kanskje fordi vaksinerte har mildere sykdomsforløp, sier Flottorp.

Les også: Macron lover å plage uvaksinerte

- Grunn til å tro at færre vil oppleve senfølger

Men ettersom så mange er vaksinerte og at omikron forårsaker et midlere sykdomsforløp, er det holdepunkter for å si at omfanget av senfølger etter covid-19 vil kunne svekkes.

- Fordi de fleste nå er vaksinerte, og fordi omikron gir et mildere sykdomsforløp, er det grunn til å tro at færre vil oppleve senfølger etter omikron-smitte, sammenlignet med det som ble rapportert tidlig i pandemien blant uvaksinerte som var smittet av varianter som også ga mer alvorlig sykdomsforløp, sier Flottorp.

I engelskspråklige medier og på folkemunne blir senfølger eller langvarige symptomer etter covid-19 ofte omtalt som «long covid» eller «lang covid» på norsk. Verken FHI eller Verdens helseorganisasjon (WHO) benytter dette begrepet. En av grunnene er at begrepet kan føre til at folk kanskje misoppfatter til at det er selve covid-19-sykdommen som er langvarig.

Les også: Bruker du munnbindet riktig er du 99,9 prosent sikker i butikken

Symptomer og forløp

- Hva er senfølger etter covid-19, og hvilke symptomer forårsaker det og hvordan forløper det seg?

- WHO har utarbeidet en «clinical case definition of post COVID-19 condition». WHOs definisjon omfatter de som har symptomer tre måneder etter start av akutt infeksjon – og det har altså foreløpig ikke gått tre måneder etter de første kjente tilfellene med omikronsmitte, sier Flottorp.

- FHI har utarbeidet en såkalt hurtigoversikt om langvarige symptomer etter covid-19 som nå start vil bli oppdatert. Studiene viser at de vanligste symptomene er tungpustethet, tretthet/utmattelse, angst og søvnproblemer, og nedsatt lukte- og smakssans, sier hun.

Les også: Nå kan alle Oslo-beboere over 18 år få oppfriskningsdose

Flottorp sier at de fleste blir helt friske etter gjennomgått covid-19.

- De forskjellige studiene gir forskjellige anslag på hvor vanlige de ulike symptomene er. Studier av bedre kvalitet, for eksempel der man har kontrollgruppe og sammenlikner med folk som ikke har vært smittet, viser lavere forekomst enn dårligere studier. Det er naturlig nok få studier som har fulgt pasienter over lang tid, men vi ser at det for eksempel er færre som rapporterer symptomer etter seks måneder enn etter tre måneder. Mange av plagene kan gå over av seg selv, og det finnes også rehabiliteringstilbud, sier Flottorp.