Mye er sagt, skrevet og ment om farene og fordelene med e-sigaretter og såkalt damping.

Forskningen har ikke vært spesielt god, og uenigheten er betydelig om fordelene sammenlignet med vanlig tobakk er større en potensielle farer. Denne usikkerheten har skapt et norsk regelverk som ikke er spesielt lett å forstå:

Det er lov å selge e-sigaretter i Norge, men ikke den nikotinholdige væsken som benyttes. Derimot er det lov å importere dette fra utlandet.

Og det gjør nordmenn til gangs - både via grensehandel og netthandel. Det blir stadig mer vanlig å se at folk erstatter røyken med dampen.

EU-regler presser gjennom norsk lovendring

Men nå melder DinSide at tiden for forbud mot salg av dampeværske med nikotin trolig forsvinner allerede til sommeren.

- E-sigaretter med nikotin blir tillatt i Norge når EUs tobakksdirektiv blir innlemmet i EØS-avtalen og de tilhørende endringene i tobakksskadeloven trer i kraft. Det forventes innlemmelse i EØS-avtalen våren 2020. Det antas derfor at ikrafttredelse av lovendringene vil kunne skje før sommeren 2020. Estimatene er usikre inntil EU formelt har godkjent innlemmelsen, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til forbrukernettstedet.

Reglene vil bli like i Norge som ellers i EU, noe som blant annet betyr maksimalt 20 mg per milliliter. Væsken vil selges butikken på lik linje med vanlige tobakksprodukter, og det vil være 18 års aldersgrense.

Det er uklart hva slags avgiftsregime nikotinene blir underlagt. Trolig vil dette bli lagt frem i revidert statsbudsjett i mai.