Gå til sidens hovedinnhold

Godkjennelse vinteren 2010?

Vann- og avløpsetaten er allerede i gang med grunnundersøkelser og prøveboringer.

OSLO: – Vi ser for oss at godkjent reguleringsplan kan foreligge i løpet av vinteren 2010. En godkjent reguleringsplan er en av forutsetningene for å få en godkjenning til fysisk oppstart av anleggsarbeidene, sier Vann- og avløpsetatens (VAV) prosjektleder, Kjell Engh.

Som grunnlagsmateriale for utarbeidelse av tekniske løsninger, er det gjennomført en rekke grunnundersøkelser og prøveboringer mm. Forberedende arbeider av denne art krever ingen form for regulering, og varsles og utføres normalt i samråd med de berørte grunneiere og naboer. Som et ledd i å behandle usikkerheter er VAV nå gang med å gjennomføre ytterligere noen supplerende grunnundersøkelser i området rundt Planetveien, i et lite område nedenfor Vettakollen stasjon, samt ved planlagt påhugg ved Sognsvannsveien. De supplerende undersøkelsene ventes ferdig i løpet av to måneder, forteller Engh.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021