Google har mange ganger blitt bedt om å begrense dataene som blir samlet inn og lagret. Etter at USAs høyesterett omstøtte Roe vs. Wade-kjennelsen, og dermed opphevet kvinners føderale rett til abort, kan hver enkelt delstat bestemme om abort skal tillates. Abort har allerede blitt forbudt i en rekke delstater. Det ventes at forbud mot abort blir innført i halvparten av USAs stater.

Les også: Raser mot sjokkavgjørelse: - Et av de aller mørkeste øyeblikkene i vår historie

Noen delstater innfører totalforbud, mens andre innfører forbud etter sjette eller 15. uke eller unntak for voldtekt, incest eller om morens liv er i fare. Enkelte delstater åpner for å rettsforfølge kvinner som tar abort i andre delstater der det er lov.

Les også: Kunne unngått abortkrisen i USA med ett enkelt grep

Mange frykter at delstatsmyndigheter skal bruke data fra teknologiselskapene til å bevise at kvinner har tatt abort, og blant andre Google har fått en rekke forespørsler om å begrense dataene som blir innhentet. Dette er ikke første gang Google blir bedt om å sikre privat helseinformasjon. Slik informasjon er interessant for blant andre banker, forsikringsselskaper og helsebedrifter.

Før høyesterettskjennelsen, sa administrerende direktør i STOP (Surveillance Technology Oversight Project), Albert Fox Cahn til Politico, at informasjonen kunne bli brukt av konservative regimer til å overvåke kvinner.

– Vi kommer til å se at alle verktøyene som er utviklet for å optimalisere helsevesenet, nå vil benyttes som en slags «Handmaid's Tale-sporingssystem, sa han til Politico.

Nå har Google, for første gang ifølge Washington Post, svart på publikums ønsker om å begrense privat informasjon.

Google kunngjorde fredag at de vil slette lokasjonshistorikk som viser hvor og når brukere har besøkt abortklinikker i USA. Google vil også slette steds informasjon, hvis brukere har besøkt krisesentre, klinikker for plastisk kirurgi, klinikker for fedme eller andreandre sensitive lokasjoner. Google skriver i bloggen at stedshistorikk er slått av som standard for brukerne, og at det skal være enkelt å selv kontrollere informasjonen samlet inn av Google i ulike applikasjoner.

Les også: Kampen for abortpiller blir trolig den neste store saken i USA

Google frykter at myndighetene i delstater der abort blir forbudt, ved hjelp av geolokalisering skal finne fram til kvinner som tar abort i andre delstater.

Google skriver at de har en lang tradisjon med å avvise krav om innsyn fra blant annet politiet.

- Vi tar hensyn til personvern- og sikkerhetsforventningene til folk som bruker produktene våre, og vi varsler folk når vi imøtekommer myndighetenes krav, med mindre vi har forbud mot å gjøre det eller liv står på spill, skriver Google i bloggen.