Gå til sidens hovedinnhold

Gransker lokallag i Oslo unge Venstre

Lotteritilsynet har varslet kontroll av aktiviteten i Oslo Unge Venstre og fem lokallag i Oslo. Fire av lokallagene har samtidig fått avslag på på sine søknader om bingoløyve for 2009.

OSLO VEST: Lotteritilsynet skal naturligvis få innsyn, sier nestleder i Oslo Unge Venstre, Julianne Ferskaug.

Avslått ny søknad

Oslo Unge Venstre og flere lokallag, blant annet Oslo ytre vest unge Venstre, har siden 2003 til sammen fått over tre millioner kroner fra sine bingoløyver. For 2009 har Lotteritilsynet avslått søknaden om fornyet bingoløyve for fire av lokallagene.

Bakgrunnen er at tilsynet har indikasjoner på at aktiviteten i lagene er for liten til at det er grunnlag for bingoløyve i 2009, melder Lotteritilsynet på sine nettsider.

De fem lokallagene som skal kontrolleres, er: Oslo Nord Unge Venstre, St. Hanshaugen Unge Venstre, Oslo Indre Vest Unge Venstre, Oslo Sør Unge Venstre og Oslo Ytre Vest Unge Venstre.

Lotteritilsynet har bedt Oslo Unge Venstre om innsyn i blant annet medlemslister i fylkeslaget og lokallagene. Dette har laget avvist ved å vise til hensynet til personvernet for medlemmene. På denne bakgrunnen har Lotteritilsynet varslet Oslo Unge Venstre og fem lokallag at det vil bli gjennomført kontroll av aktiviteten i Oslo Unge Venstres lokale.

Kontrollen vil ventelig bli gjennomført i januar, og vil omfatte bruken av lotteriinntektene for 2005, 2006 og 2007. I tillegg vil tilsynet be om innsyn i medlemslister for det samme tidsrommet, foruten årsregnskap, årsmeldinger, revisjonsberetninger, møtereferat og så videre, melder Lotteritilsynet.

Til sammen hadde Oslo Unge Venstre og lokallagene 2,6 millionar kroner i inntekter fra bingo i årene 2003-2007. I tillegg kommer inntektene fra 2008 som normalt ville ligge godt over en million kroner, i følge Lotteritilsynet.

Skal få innsyn

Nestleder i Oslo Unge Venstre, Julianne Ferskaug, opplyser at Lotteritilsynet skal få innsyn. Ellers ønsker hun ikke å kommentere saken, og hun henviser til leder i Oslo Unge Venstre, Anders Bergsaker. Han er imidlertid ikke tilgjengelig for kommentar fredag ettermiddag.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte