Gå til sidens hovedinnhold

Gransker mobil strålingsfare

Den danske regjeringen vil ha en uavhengig vurdering av strålingsfaren fra mobilmaster. I det siste har debatten rundt helsefare fra mobilmastene rast i Danmark.

Det er nå bred politisk enighet om at det skal gjennomføres en uavhengig granskning av helsefaren ved mobilstråling. Skepsisen rundt de nye mobilmastene for det såkalte UMTS-nettet er enorm i Danmark.

Blant annet har foreldre demonstrert mot montering av mobilmaster nær barneskoler. Foreldrene har krevd forbud mot utbygging av mobilnettene.

Videnskabsminister Helge Sander vil demme opp for frykten ved å få en grundig gjennomgang av strålingsfaren. Sander vil imidlertid ikke stoppe utbyggingen før han sitter med en granskningsrapport som utvedtydig konkluderer med at mobilmastene utgjør en helserisiko.

- Jeg lytter nøye til den bekymringen som har fremkommet i mediene når det gjelder strålingen fra mobilmaster. Det er dog viktig å understreke at det ikke er satt spørsmålstegn ved om våre mobilnett overholder de internasjonale grenseverdiene som er fastsatt, sier Sander til nyhetsbyrået Ritzau.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene