GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN (Nettavisen): Det opplyste kommisjonens leder, Helen Sæter, på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

- Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet å ta den tidligere gjenåpningsbegjæringen fra Arne Treholt opp til ny behandling, sa Sæter.

Se dokumentet: Gjenopptar Treholt-saken

Tirsdag ba riksadvokat Tor-Aksel Busch Gjenopptakelseskommisjonen om å se på det såkalte pengebeviset på nytt, etter påstandene som har kommet fram i boka «Forfalskningen» om at beviset er blitt forfalsket.

Men Sæter bekreftet at kommisjonen vil se på hele saken.

- Saksbehandlingen for Gjenopptakelseskommisjonen består som regel i at vi får en begjæring om å gjenåpne en straffesak. Vi gjennomfører den utredning vi finner nødvendig, før vi avgjør spørsmålet om gjenåpning i kommisjonen. Da er saken avsluttet hos oss. I dette tilfellet har vi i stedet fått en begjæring om å ta opp igjen behandlingen i en sak vi tidligere har avsluttet, sa Sæter.

Gjenopptakelseskommisjonen vurderte og avviste Arne Treholts begjæring om gjenopptakelse i 2008.

Les egen sak: Riksadvokaten vil ha gjenopptakelse

- Svært alvorlige påstander
Sæter viste til at det i den nye Treholt-boka har kommet fram påstander om at politiet har fabrikkert bevis, og at politiet har avgitt falske vitneforklaringer i retten.

- Det som fremkom i boka vakte betydelig interesse i offentligheten, og det kom daglige oppslag i media om at politiet hadde gjort seg skyldig i kritikkverdige og ulovlige forhold i etterforskningen, sa hun.

- Dersom det er hold i påstandene, så reiser det iallefall tvil om deler av dommen mot Treholt. Dette er svært alvorlige påstander som har kommet frem, både for sakens vedkommende men også for rettsstaten Norge er nødvendig å få avklart, sa lederen i Gjenopptakelseskommisjonen.

Gjenopptakelseskommisjonen har forelagt sin avgjørelse for både Riksadvokaten og Arne Treholts advokat Harald Stabell, og ingen av dem hadde noen innvendinger mot at kommisjonen tar Riksadvokatens begjæring om å ta Treholts tidligere begjæring opp til ny behandling.

- Men det er kommisjonen som selv avgjør hvilken utredning vi finner nødvendig, sa Sæter.

- Vi prioriterer saken
Kommisjonen fattet sin beslutning om å granske Treholt-saken på nytt, i et møte fredag.

- Vi understreker at vi på dette tidspunkt ikke har noen oppfatning om holdbarheten i det som har kommet fram, sa Sæter.

Hun fortalte at de nå først vil ta kontakt med begge partene i saken, for å innhente deres oppfatning om hvilke utredningsskritt de mener er nødvendig i saken.

- Vi prioriterer saken, og går i gang med arbeidet over helgen, sa Sæter på pressekonferansen.

Kommisjonen vil i første omgang bruke sine egne utredere til å granske saken.

- Skal se på hele saken
Riksadvokaten ba Gjenopptakelseskommisjonen om å vurdere pengebeviset på nytt - og ikke hele saken. Men Sæter bekreftet at kommisjonen vil se på hele saken.

- Vi oppfatter vel at begge parter er enige om at Gjenopptakelseskommisjonen skal gjenoppta behandlingen av den begjæringen vi tidligere har fått, sa hun, og henviste til begjæringen fra 2008.

- Vi tar opp behandlingen av saken som helhet, ja. Vi skal ikke begrense vår aktivitet til etterforskningen av pengebeviset alene, nei, sa hun.

På spørsmål fra journalistene om de nye bevisene som er fremmet, svarte hun.

- Det har vi ikke noe grunnlag til å ha noen formening om, sa Sæter.

Riksadvokaten: - Fornøyd
Riksadvokaten er glad for avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen.

- Riksadvokaten er fornøyd med at kommisjonen har tatt dette standpunktet, og spørsmålet om gjenåpning er Treholt-saken er nå i rett spor, uttaler riksadvokat Tor-Aksel Busch i en pressemelding.

Han opplyser videre at politiet og påtalemyndigheten vil bidra til å legge forholdene best mulig til rette for kommisjonens arbeid, deriblant oversende materialet som er innhentet i saken.

- Riksadvokaten er sikker på at kommisjonen vil undersøke de fremsatte påstander på en grundig og god måte som både Arne Treholt, allmennheten, politiet og påtalemyndigheten kan ha tillit til, sier Busch.

Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST), er fornøyd med beslutningen.

- PST er fornøyd med at Gjenopptakelseskommisjonen nå skal se på Treholt-saken nå nytt, skriver PST på sin Twitter-profil.

Flere har stått fram
To tidligere etterforskere i POT, nåværende Politiets sikkerhetstjeneste, har i etterkant av bokutgivelsen også stått fram i media, og hevdet at beviset ble forfalsket.

Mens andre igjen har avvist dette.

- Hvis det er noen som har lurt oss med pengebeviset, hvordan tror du jeg ser på det? Det er klart at det ikke er noe jeg vil sette stor pris på, for å si det forsiktig, sa riksadvokat Tor-Aksel Busch bestemt på tirsdagens pressekonferanse om Treholt-saken.

Det var i 1985 at Arne Treholt ble dømt for spionasje. Han ble dømt til fengsel i 20 år.

Les også: Boken som gjenopplivet Treholt-saken