– Vi har fått inn mer penger enn det vi hadde budsjettert for, og vi har god økonomisk styring i kommunen vår, noe som resulterer i at vi sitter igjen med et overskudd som vi ønsker å gi tilbake til innbyggerne våre på best mulig måte, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger (AP) under «Debatten» på NRK.

Fra 1. juli blir buss, tog og båt helt gratis for alle innbyggere i Stavanger. Det meldte kommunen i en pressemelding mandag.

Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV er blitt enige om at Stavanger som første store norske by skal fullfinansiere kollektivtrafikken på vegne av egne innbyggere.

Gratistilbudet får Stavangerfolket til å juble, mens andre ser rødt.

Stavanger gjør kollektivtrafikken helt gratis

Tror ikke velgerne lar seg lure

Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet (Frp) er klar i talen om hva hun mener om kollektivtilbudet.

Fra 1. juli blir buss, tog og båt helt gratis for alle innbyggere i Stavanger i et helt år. Det meldte kommunen i en pressemelding mandag.

– Jeg tror de fleste som ser på nå kan si seg enige i at dette er rent valgflesk. Her gikk man til valg for fire år siden, også leverer man dette forslaget noen få måneder før valget. Jeg tror ikke velgerne lar seg lure så lett.

Hun presiserer at kollektivtrafikk er en fylkeskommunal oppgave.

– Jeg er sikker på at det sitter mange som ser på programmet nå, som ikke får de tjenestene de fortjener i Stavanger, som kommunen faktisk er ansvarlig for. Enten det er sykehjemsplasser, eldreomsorg, skole, eller andre steder hvor det faktisk trengs ressurser.

Etter spørsmål om tilbudet er det som skal sikre gjenvalg svarer Nordtun følgende:

– Vi varslet om at dette var noe vi ønsket å gjøre allerede i desember i fjor.

Vi trenger ikke Arbeiderpartiet til å velge for oss

Stavanger-ordføreren mener at tiltaket både er for å utjevne forskjeller og for bedre klima.

– Det er viktig at vi som lokalpolitikere gjør alt vi kan for å hjelpe folk i den situasjonen vi nå står inne i, der alt blir dyrere. Det er mange som er avhengige av å reise med buss, og vi ser at det er de med lavere økonomi som benytter seg av busstilbudet i Stavanger.

– Ganske spesielt

– Det er jo ganske spesielt at man bestemmer seg som fra lyn fra klar himmel å bruke så mange hundre millioner kroner uten å utrede konsekvensene. Det er ikke rart det får nasjonal oppmerksomhet, sier Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat i Stavanger (H).

Hun er i likhet med Listhaug enig i at gratis kollektivtilbud ikke er veien å gå.

– Vi ønsker å prioritere de viktige oppgavene først. Vi mener det er viktigere ting som må prioriteres.

Undersøkelse: Kvinner stemmer i større grad på venstresiden

– Så dere stemmer nei, spør programleder Fredrik Solvang.

– Vi stemmer for et bedre kollektivtilbud. Et kollektivtilbud som er treffsikkert, og som er rimelig, men ikke gratis.

Også Hegdal ønsker å gi tilbake til innbyggerne.

– Vi ønsker at innbyggerne selv skal få disponere inntektene, og velge om de vil kjøpe busskort, tannhelse eller andre tilbud, sier hun.