- For å få unge kvinner til å bruke prevensjon mer regelmessig og unngå at de tar pauser kan gratis prevensjon være et tiltak, sier forskningsleder Anita Øren ved SINTEF til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ikke flere p-pillebrukere
Bakgrunnen er data fra reseptregisteret. SINTEF-forskerne har sett på tallene på uthenting av hormonell prevensjon blant kvinner mellom 20 og 24 år fra samtlige apotek i fire kommuner i Norge.

I to av kommunene fikk kvinnene gratis prevensjon over ett år, i de to andre kommunene fikk de ikke det. Tallene viser tydelig at brukere av hormonell prevensjon hentet ut prevensjon oftere i gratisperioden, melder forskerne. I de to andre kommunene ble det ikke registrert noen klar endring.

- Tilbudet om gratis prevensjon ga ikke flere brukere av prevensjon som p-piller og minipiller, men de som allerede brukte denne typen prevensjon ble flittigere brukere. Også de som brukte p-ring, p-sprøyte og p-plaster ble flittigere brukere. Dette betyr at disse kvinnene brukte prevensjonen mer regelmessig og sannsynligvis ikke tok så mange pauser, sier Øren.

For langtidsprevensjon som p-stav og hormonspiral gikk imidlertid også antall brukere opp i gratiskommunene.

Enklere med gratis prevensjon
I en annen del av undersøkelsen, en spørreundersøkelse som omfatter 3.500 kvinner mellom 20 og 24 år, har kvinnene krysset av for hvilke faktorer som ville gjort det enklere for dem å bruke prevensjon. Her svarer over 80 prosent av dem som bruker prevensjon at det ville vært enklere dersom de slapp å betale egenandel ved legekonsultasjon for reseptutskriving. Nær ni av ti av disse sier det ville vært enklere med helt gratis prevensjon. 70 prosent av dem svarer det samme dersom det hadde vært mulig å kjøpe prevensjonen reseptfritt på apoteket.

De unge kvinnene har også selv skrevet inn kommentarer i undersøkelsen. Der kommer det fram at til tider dårlig økonomi kan føre til at kvinner dropper prevensjon, ifølge Øren.

- Det er tydelig at mange kvinner ønsker gratis prevensjon, sier Øren.

Den samme undersøkelsen viser også at aborttallene gikk ned da prevensjonen ble gratis, slik media har omtalt den siste tiden.

Ny undersøkelse
Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Hensikten var å belyse om gratis og lett tilgjengelighet til hormonell prevensjon kunne bidra til bedre kontinuitet i prevensjonsbruk og redusere aborttallene blant unge voksne kvinner.

SINTEF arbeider for tiden med en ny undersøkelse der forskerne skal studere kvinner som bruker langtidsvirkende prevensjonsmidler. (ANB)