*Nettavisen* Nyheter.

Friske meninger

Gratulerer til sykepleieren Lars og elektrikeren Lise

Trine Skei Grande

RETUR: Venstre-leder Trine Skei Grande drar hjem tidligere enn forventet fra Island.

Vi snakker om likestilling for begge kjønn, skriver Trine Skei Grande.  Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Likestilling er en frihetskamp, og dagens kjønnsroller gir for trange rammer for oss mennesker, skriver statsråd Trine Skrei Grande (V).

Av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

I dag markerer vi den internasjonale mannsdagen.

Kvinnedagen er viktig, men det er også grunner til at mannsdagen bør markeres. Vi snakker ofte om et kjønnsdelt arbeidsmarked, at kvinner og menn velger tradisjonelle utdanningsvalg. Kvinnene blir sykepleiere, mennene blir håndverkere. Og det må de selvfølgelig få lov til å velge.

Men det er viktig at vi forstår hvorfor man velger slik man velger. Om man velger det av fri vilje, eller fordi samfunnet har lagt føringer som gjør at man føler seg klemt inn i en rolle man ikke helt passer inn i.

Likestilling er en frihetskamp. Dagens kjønnsroller gir for trange rammer for oss mennesker, og likestillingskampen er kampen for å bli det en faktisk vil bli. Når mennesker får være den de er og bli det de vil, uavhengig av kjønnsforventninger – gagner det også samfunnet. Hvis vi skal ha de beste folka, må vi også kunne velge fra hele befolkningen.

Forrige uke mottok jeg en rapport fra UngIDag-utvalget. Et utvalg jeg fikk gjennomslag for da jeg var stortingsrepresentant. De har sett på likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen. Blant annet kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i et samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Vi vet at mange opplever at press og krav for å bli godtatt er en stor del av hverdagen.

Hvordan påvirker det livskvalitet og muligheter videre i livet?

Allerede fra vi blir født blir vi dyttet inn i mønster og roller som forsøker å definere oss. På enkelte sykehus får jentebarn rosa bånd, og gutter får blått. I barnehagen blir barna enkelte steder møtt med tradisjonelle kjønnsforventninger. Dette påvirker både kontakten mellom de ansatte og barna, barnas trivsel og språkutvikling. Barn og unge må få økt valgfrihet og flere muligheter når de tar valg. De må oppleve aksept for de valgene de ønsker å ta, for å få et bedre grunnlag å stå på når de skal ta framtidige valg.

Å arbeide for likestilling og bidra til at kjønnsstereotypier brytes krever kunnskap og vilje til å prioritere. Det er ikke barna som trekker disse rollene og føringene ned over seg selv. Det kommer fra oss voksne. Derfor er jeg glad for at UngIDag-utvalget har levert en solid rapport med mange interessante forslag. Utredningen skal nå sendes ut på høring.

Jeg begynte denne kronikken med mannsdagen. Når vi snakker om likestilling snakker vi om likestilling for begge kjønn. Forventninger og press på barn og unge er skadelig, det hindrer de i å bli de menneskene de ønsker å være. Målet er at vi til slutt kan snakke om tradisjonelle utdanningsvalg og kjønnsroller som noe som tilhørte fortiden. Det er viktig, ikke bare for arbeidsmarkedet, men også for selvbildet, selvtilliten og selvfølelsen til alle i samfunnet.

Hvis Lise har hatt en drøm om å bli elektriker helt siden hun var liten, skal hun ikke bli møtt med holdninger som motarbeider hennes ønske. Det samme med Lars som vil bli sykepleier

Derfor, til både kvinner og menn, gutter og jenter. Gratulerer med mannsdagen! Sammen skal vi fortsette arbeidet for et likestilt samfunn.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag