Siden abortloven ikke sier noe om dette, har det vært usikkerhet ved norske sykehus om hvordan lovverket skulle forstås.

Helse- og omsorgsdepartementet ba derfor lovavdelingen i Justisdepartementet om bistand til å fortolke loven. Konklusjonen, som var klar onsdag, lyder på at abortloven åpner for fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre, skriver Vårt Land.

Tidligere har tillatelse til fosterreduksjon blitt gitt dersom det var stor fare for alvorlig sykdom hos fosteret. Men Justisdepartementets lovavdeling slår nå fast at loven åpner for abort også av friske fostre, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Fram til tolvte uke gjelder kvinnens selvbestemte rett. Etter tolvte uke må kvinnen søke en abortnemnd om svangerskapsavbrudd. (©NTB)