Gå til sidens hovedinnhold

Grenseløs barnekrig

Over 450 barn er kidnappet ut eller inn til Norge de siste ti årene. Her trengs en internasjonal domstol.

En av de viktigste oppgavene til en stat er å beskytte sine innbyggere. Dessverre kan det gi groteske utslag, hvor drapsmenn får leve i skjul i sitt hjemland eller at barn holdes mot sin vilje i et fremmed land.

De siste ti årene er 300 barn ført ut av Norge og 150 inn til landet, i strid med rettsavgjørelser om hvordan barna skulle fordeles, ifølge NRK.

Den grunnleggende konflikten i saken om Khalid Skahs barn er ikke spesiell. Det er relativt vanlig at foreldre fra ulike land får medhold i domstolene i sitt hjemland. I praksis betyr det at den av foreldre som klarer å få med seg barna «hjem», får sin vilje.

Fortvilte foreldre gjør dramatiske ting, påfører barna traumer og risikerer for all fremtid å låse en konflikt hvor barna ikke får ha kontakt med begge foreldrene. Slik blir krigen om barna grenseløse tragedier.

Som i Khalid Skah-saken er vurderingen avhengig av hvor man ser den fra. I Marokko oppfattes den som en kriminalsak hvor OL-vinnerens barn ble kidnappet med hjelp fra norske kommandosoldater, mens norske myndigheter oppfatter handlingene om nødrett.

Nøkternt vurdert opptrer begge statene forutsigbart i å forsvare sine egne borgere, uten at det gir Norge en rett til å ta seg til rette i Marokko. Men den siden av saken kan vi la ligge her.

Det store spørsmålet er hva vi kan gjøre for å unngå stadig flere slike kidnappingssaker hvor barna blir smuglet frem og tilbake, med eller imot sin egen vilje?

Det mest konstruktive forslaget kommer fra forskningssjef Iver B. Neumann ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han foreslår at Norge skal ta initiativ til å opprette en internasjonal barnefordelingsdomstol.

Det er et meget godt forslag. Målet må være at barnas beste kommer i første rekke, og hvor det straffer seg å smugle barna på tvers av landegrenser. Det tragiske i slike saker er at foreldrene flest tror at de handler riktig ut fra barnas interesser.

Neumann foreslår at regjeringen setter ned et utvalg:

– Et utvalg hvor jurister og andre interesserte i feltet kan sette seg ned og se på hvorvidt det er juridisk og politisk mulig og ønskelig for Norge å fremme et slikt forslag internasjonalt, sier Neumann til NRK.

En internasjonal barnefordelingsdomstol er en svært god idé.

Problemet er så omfattende og dramatisk at noe bør gjøres raskt.

Hva mener du om å opprette en internasjonal domstol for barnefordelingssaker? Gi din mening om det i debattfeltet under artikkelen.

Kommentarer til denne saken