I helgen ble Hellas enig med Det internasjonale pengefondet (IMF) og Den europeiske sentralbanken om en plan for å få økonomien tilbake på rett kjøl.

Nær 900 milliarder kroner skal pumpes inn fra utlandet i form av lån. Til gjengjeld må grekerne stramme inn livreima. Det blir tøft i et land hvor det etter juntaen er lite tradisjon for at sentrale myndigheter styrer med hard hånd. Faren for protestaksjoner og demonstrasjoner er definitivt til stede.

Og det er litt av en hestekur landet skal igjennom:

- Underskuddet på statsbudsjettet (eller overforbruket, om man vil) skal reduseres fra 13,6 til under tre prosent fram til 2014.

- Pensjoner og lønninger skal fryses i tre år, og man skal fjerne feriepenger i jul, påske og sommerferien.

- Avgiftene på blant annet alkohol og tobakk skal heves kraftig, og skattene skal opp.

I Helles må politikerne og befolkningen selv ta ansvar for at de har brukt penger landet ikke har. Landet har bevilget seg ordninger det ikke har råd til.

i gamle dager kunne land kaste kortene og skrive ned sin valuta. Og dersom landet ikke tok signalene selv, var valutamarkedet en effektiv sikkerhetsventil. Når valutaen falt, ble belastningen fordelt ut over hele økonomien.

Felles valuta fjerner denne ventilen: - Nå må skuta rettes opp. Men virkemidlene mangler. Hellas har ingen valuta å skrive ned. Hellas har ingen rente å kutte. Renten på euro settes i Frankfurt, oppsummerer BI-professor Arne Jon Isachsen i sitt månedsbrev .

Erfaringene med Hellas og Spania viser at eurosamarbeidet ikke har effektivt nok styringssystem til å forhindre at land lever over evne. Og straffen må nå tas av alle eurolandene i form av bilaterale lån til Hellas.

I sin morgenrapport tror valutaanalytiker Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets at det «er fortsatt stor risiko for at Hellas kan komme til å misligholde sin gjeld i løpet av de nærmeste to-tre årene».

Flere eksperter, blant andre BI-professor Arne Jon Isachsen, har fryktet at Hellas kunne bryte ut av eurosamarbeidet, gjeninnføre drakmen og skrive ned valutaen.

Slik har det foreløpig ikke gått, men faren er ikke permanent over. Den greske tragedien har vist at eurosamarbeidet mangler klare regler for å kaste ut et land, eller akseptere at det trekker seg fra fellesskapet.

Dermed blir Hellas som en deltaker i et spleiselag som har bestilt hummer og champagne på fellesskapets regning.

Slike land er det ikke mange som vil ha felles valuta med.