- Brannvesenet kan ikke nekte folk å grille på verandaen sin, sier jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen til NRK.

Han mener forbudet er ulovlig siden kommunen og brannvesenet ikke har gjort det på riktig måte. Han sier til NRK at folk som bryter et ugyldig forbud derfor ikke kan straffes.

Marthinussen sier at et slikt forbud må komme gjennom en forskrift, og i Bergen er det brannvesenet som har innført forbudet.

Les mer: Skogbrann-varsel sendt til alle i Oslo

Kommunaldirektør Robert Rastad sier at dersom DSB konkluderer med at en lokal forskrift må på plass, så ordner de det til neste gang de får en lignende situasjon.

- Vi vet det har vært en del diskusjon om lovbruken i denne saken, og derfor har vi bedt DSB om veiledning, og vi har fulgt de rådene vi har fått, sier han til NRK.

Brannsjef Leif Linde viser til at situasjonen i og rundt Bergen er ekstrem og at han derfor kan bruke paragraf 5 i brannvernloven. Han sier at de vurderer situasjonen kontinuerlig, men det er ikke aktuelt å fjerne grillforbudet.

Sendte tekstmelding om brannfare

Fredag ettermiddag sendte Oslo kommune ut en tekstmelding til alle sine innbyggere og advarte mot den ekstreme brannfaren.

«Advarsel! Det er meget stor skogbrannfare i Oslo. Minner om totalforbud mot bål, grill og ild nær marka, skogen og på øyene».

Forsvarlig grilling under oppsyn i egen hage, sameier- eller borettslag og i byparker innenfor ring 3 er lov.

– Men, husk slukkevann og at grillen kun må kastes i avfallskonteinere beregnet for engangsgrill, formaner kommunen.

Stor brannfare i hele Norge

Over hele Sør-Norge er det fortsatt ekstrem skogbrannfare. Høy temperatur og fravær av regn fører til stadig flere oppdrag for brannvesenet.

Flere kommuner og fylker har innført forbud mot åpen ild i naturen, og butikker fjerner engangsgriller fra hyllene sine. I tillegg innfører flere kommuner vanningsforbud og vannrestriksjoner.

Les mer: Her innføres det forbud mot å vanne hagen med spreder og slange