*Nettavisen* Nyheter.

Grønn skattekommisjon: Kan bli dyrere å kjøre bil

OSLO 20110829. Kø på E18 ved Skøyen mandag ettermiddag. Mye nedbør førte til store vannmengder, stengte veibaner og lange køer. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX Foto: Stian Lysberg Solum (NTB Scanpix)

Nye systemer for karbonprising og bilavgifter og en naturavgift for å bevare biologisk mangfold er noen av elementene i Grønn skattekommisjons forslag.

09.12.15 09:08

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen i august 2014, har sju medlemmer og ledes av samfunnsøkonom Lars-Erik Borge ved NTNU. Rapporten overleveres finansminister Siv Jensen (Frp) klokken 10, men mye av innholdet i rapporten er gjort kjent i en kronikk Borge har i Dagens Næringsliv.

Ifølge Borge mener utvalget at miljøavgifter bør benyttes i større grad enn i dag og at støtteordninger med negativ miljøeffekt bør reduseres eller avvikles.

– Siktemålet er å sette riktig pris på miljøet. Prisen er riktig satt når avgiften tilsvarer miljøskaden. Like utslipp bør ha lik avgift, skriver Borge.

Generell CO2-sats

Utredningen legges fram samtidig som klimaforhandlingene pågår for fullt i Paris. Borges utvalg legger ikke skjul på at klimautfordringen er global og må løses globalt.

– I Norge er allerede 80 prosent av klimagassutslippene priset gjennom avgifter eller deltakelse i EUs kvotehandelssystem, men det er fortsatt rom for forbedringer. Et hovedproblem med dagens system er at det er lite kostnadseffektivt på grunn av stor variasjon i prisen på klimagassutslipp mellom sektorer, skriver Borge.

For å minimere variasjonen i prisen på klimagassutslipp ser utvalget for seg en generell sats på CO2-avgiften i ikke-kvotepliktig sektor tilsvarende det høyeste avgiftsnivået i dagens system. Dette betyr høyere CO2-avgift på mineralolje, opptrapping av reduserte satser og oppheving av fritak.

Jordbruket må belage seg på både avgift og redusert produksjonsstøtte for rødt kjøtt.

Utvalget mener kvotepliktig sektor ikke bør ilegges CO2-avgifter i tillegg til kvoteprisen fordi dette anses ikke å bidra til å få ned globale utslipp.

Dyrere å bruke bil

Når det gjelder veitrafikkens innvirkning på luftforurensing i flere norske byer, foreslår utvalget det de mener er mer treffsikre avgifter på bruk av bil.

Saken fortsetter under.


– For å øke treffsikkerheten anbefaler utvalget å øke avgiftene på bruk av bil og at innkrevingen legges om, sier Borge.

For personbiler betyr dette en tredelt avgift bestående av ulykkesavgift som legges på ansvarsforsikringen, miljø- og køprising i storbyene og en ny (og lavere) veibruksavgift på drivstoff. Tyngre kjøretøy får satellittbasert veiprising etter modell fra andre europeiske land.

– Omleggingen vil øke kostnadene ved bruk av bil, særlig i storbyene i perioder med mye trafikk, fastslår kommisjonens leder.

Grønt skatteskift

Kommisjonen peker også på at Norge har et klart ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet, som medlemmene mener verdsettes for lavt. I dag framstår bruk av naturens ressurser som gratis eller billige å bruke, og kommisjonen ser derfor for seg innføring av en avgift på naturinngrep som reduserer biologisk mangfold og tilgang på rekreasjonsområder.

I tillegg til miljøgevinsten mener utvalget at anbefalingene om økte miljøavgifter og reduserte støtteordninger vil bane veien for reduksjon av andre skatter og avgifter.

– I tråd med skatteutvalgets anbefalinger, foreslås det at provenyet benyttes til å redusere inntektsskattene for selskaper og personer. På denne måten kan et grønt skatteskift bidra til økt verdiskaping, avslutter Borge. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.