Dette innebærer et paradigmeskifte for det internasjonale samfunn. Samtidig valgte FNs narkotikakommisjon å opprettholde plantens status som forbudt stoff på linje med stoffer som kokain og heroin.

Les også: Amnesti ved overdoser

Cannabis ble i utgangspunktet forbudt på bakgrunn av rasistiske og kolonialistiske holdninger på 1950-tallet, og ikke på bakgrunn av vitenskapelige evalueringer. USA, med sin posisjon som supermakt, sto bak initiativet for å få et globalt forbud. Begrunnelsene for forbudet og kunnskapen om resultatene har endret seg over tid, men forbudet har likevel blitt stående fast i FN-systemet.

Tirsdag, etter to år med sterkt polarisert debatt, ble spørsmålet behandlet i FNs narkotikakommisjon i Wien. Der stemte et knapt flertall av de 53 medlemslandene for å reklassifisere cannabis fra å være et narkotisk stoff med få eller ingen medisinske egenskaper, til å være et narkotisk stoff, men med medisinske egenskaper.

FN-erkjennelse

Med dette erkjenner FN endelig den terapeutiske effekten av cannabis, og styrker dermed den internasjonale innsatsen for å gjøre medisinsk cannabis tilgjengelig for de som trenger det. Dette åpner for videreutvikling av forskning på cannabisens medisinske egenskaper, for utvikling av flere cannabis-baserte medisiner og for større tilgang på slik medisin.

Les også: Straff forebygger ikke rus

Dette er svært gode nyheter for de millioner av mennesker som bruker cannabis av terapeutiske årsaker, og det kan åpne for at et enormt antall pasienter vil få tilgang på medisiner med lavere risikoprofil og færre bivirkninger enn medikamentene de tilbys av legestanden fra før. Dette reflekterer også den kraftige utviklingen av cannabismarkedet som allerede pågår internsjonalt.

Jubel og bekymring

Vedtaket skapte stor jubel, samtidig uttrykte internasjonale eksperter sterk bekymring over at cannabis stadig skal forbys på linje med heroin og kokain, til tross for at Verdens Helseorganisasjon har publisert en rapport som viser at cannabis er mindre skadelig enn de fleste narkotiske stoffer.

WHO-rapporten peker på det dype skillet mellom beslutningstakere i internasjonale organer, og den stadig voksende narkotikapolitiske reformen på nasjonalt nivå. Mer enn 50 land over hele verden har alt innført programmer med medisinsk cannabis.

Imens land som Uruguay, Canada, Mexico, Luxemburg, 15 amerikanske delstater og flere andre enten har eller skal legalisere cannabis til ikke-medisinsk bruk. Ved å overse kunnskapen om cannabis og utviklingen på nasjonalt nivå, risikerer det internasjonale helsesystemet å gjøre seg stadig mer isolert og irrelevant.

Les også: Rusreformen: Sløyf å sanksjonere ulovlig ungdomsrus

Ann Fordham, direktør i International Drug Policy Consortium, sier i en uttalelse at de gleder seg stort over den endelige erkjennelsen av at cannabis er en medisin.

Langt fra tilstrekkelig

Imidlertid er reformen langt ifra tilstrekkelig ettersom cannabis forblir regulert på feil nivå.

- Den opprinnelige beslutningen om å forby cannabis manglet vitenskapelig grunnlag og var forankret i koloniale fordommer og rasisme. De overså rettighetene og tradisjonene til samfunn som har brukt cannabis til medisinske, terapeutiske, religiøse og kulturelle formål i århundrer, noe som har ført til at millioner har blitt kriminalisert og fengslet over hele verden. Den nylige prosessen har gitt FN mulighet til å rette opp denne historiske feilen, men de sviktet i denne omgang, sa Ann Fordham.

Men FN var svært nær å fjerne forbudet mot cannabis. 27 land stemte imot, 25 stemte for og ett land avsto fra å stemme. Russland hadde på forhånd mobilisert kraftig mot å gjøre noen som helst endringer, fordi det «ville føre til forvirring og svekke det internasjonale kontrollapparatet».

Les også: Vil avkriminalisere alle rusmidler og strippe politiet for fullmakter

Samtidig støttet USA en reklassifisering av cannabis, med erkjennelse av plantens medisinske egenskaper. Likevel mobiliserte USA flere land for å bekrefte en slags global enighet om at cannabis skal forbli under internasjonalt forbud.

Lite overbevisende og bakstreversk

USAs innstilling representerer et lite overbevisende og bakstreversk forsøk på å finne en konsensus mellom landene, særlig med tanke på at Kongressen i USA nå forbereder seg på å stemme over et forslag om å fjerne cannabis fra stoffene som er forbudt på føderalt nivå.

Krigen mot narkotika har fått seg et kraftig slag for baugen i USA den siste måneden. Valget var ikke kun et valg mellom Donald Trump og Joe Biden, men innebar også en rekke narkotikapolitiske folkeavstemninger som alle vant frem med stort flertall.

Det kan vanskelig sies at USAs internasjonale diplomater har reflektert denne endringen.

  • Oregon ble den første delstaten til å avkriminalisere besittelse av alle narkotiske stoffer. Delstaten legaliserte også medisinsk bruk av psilocybin.
  • District of Colombia (DC), der hovedstaden Washington ligger, avkriminaliserte bruk av psykedelika.
  • Delstaten Mississippi legaliserte cannabis til medisinsk bruk.
  • Delstatene Arizona, South Dakota, Montana og New Jersey legaliserte cannabis til rekreasjonell bruk. Dermed er cannabis nå lovlig i 15 delstater. Etter at velgerne i de fire sistnevnte delstatene stemte for legalisering av cannabis, viser dette at et overveldende flertall av den amerikanske befolkningen støtter at cannabis bør være lovlig og støtten fortsetter å øke.

Noe er i gjære

Nå ser det ihvertfall ut til at de føderale myndighetene endelig tar dette innover seg. Kongressen skal stemme over the MORE-Act 03. desember. The Marijuana Opportunity Reinvestment & Expungement (MORE)-Act vil innebære å avslutte USAs krig mot cannabis og begynne å bøte på skadene som forbudspolitikken har skapt.

Les også: Rusavhengige må få lovlige medisiner nå

Disse skadene har særlig rammet de svarte, latinere, urbefolkninger og de med lav inntekt. Hvis The MORE-Act blir vedtatt vil cannabis bli avkriminalisert på føderalt nivå, og tidligere straffesaker for cannabis vil bli opphevet. Videre vil det reinvesteres i de delene av samfunnet som har blitt hardest rammet av forbudspolitikken.

Dersom The MORE-Act blir vedtatt, bør FN stålsette seg for nok en gjennomgang av verdenssamfunnets narkotikapolitikk, med særlig fokus på cannabis.