Denne uken ble Storbritannia rystet av en omfattende skandale der 1400 barn angivelig skal ha blitt utsatt for voldtekt, menneskehandel og andre overgrep i tidsperioden 1997 til 2012.

Det er kommunestyret i den engelske byen Rotherham som har bestilt en rapport som avdekker overgrepsskandalen. Rapporten konkluderer med at det var et kollektivt svik fra kommuneledelsen som var årsaken til at overgrepene kunne pågå så lenge, uten at noen grep inn.

- Det har vært flere saker med dette som de på engelsk kaller «grooming», hvor det er gjenger med mannfolk, i de fleste tilfeller med muslimsk bakgrunn, som har etablert et nettverk med unge jenter som de forgriper seg på og sender rundt til forskjellige byer i England for å bli forgrepet av andre. Det har vært flere saker hvor personer er dømt for dette. I fjor ble ni pakistanske menn dømt for såkalt «grooming», sier Storbritannia-ekspert og universitetslektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, til Nettavisen.

Mustad sier det har blitt frigitt to rapporter om disse overgrepene i Rotherham tidligere, uten at myndighetene har slått alarm. Det var først den siste og tredje rapporten som førte til at myndighetene handlet.

- Ifølge rapporten ble 1400 jenter såkalt «groomet» av disse gjengene, og dopet og voldtatt på de mest grusomme måter, sier Mustad.

- Dette har i hovedsak skjedd i miljøer i England, og vært et etnisk problem i pakistanske miljøer. Det har vært rapporter på at det er frykten for å bli stemplet som rasister som har ført til at det ikke har blitt varslet om dette fra myndighetenes side, sier Mustad.

- Fryktet rasist-stempel
DIXI Ressurssenter i Oslo reagerer på at frykten for å bli stemplet som rasist oppgis som grunn til at overgrepene fikk fortsette i stillhet.

- Det er ikke noe ukjent fenomen at overgripere truer, tvinger eller lokker unge til å delta i seksuell aktivitet. Det som er ekstra sjokkerende med denne konkrete saken, slik jeg oppfatter det, er at myndighetene ikke har varslet ifra, og at årsaken er at de ikke ville bli stemplet som rasister. Det synes jeg er kjempemerkelig, at man heller vil bli stemplet som en som aksepterer overgrep enn å bli stemplet som rasist. Det er ikke noe bedre, sier Lisa Arntzen i DIXI Ressurssenter til Nettavisen.

Arntzen er ikke kjent med om det har vært tilsvarende saker i Norge hvor overgrep ikke er blitt slått ned på fra myndighetenes side som følge av frykt for å bli stemplet som rasist. Hun understreker likevel at det finnes flere eksempler på at myndighetspersoner har unnlatt å melde fra om seksuelle overgrep.

- Utbredt fenomen
Videre forteller Arntzen at fenomenet «grooming» også er utbredt på chattetjenester, forumer og telefon-apper.

- I flere overgrepssaker har man en grooming-prosess i forkant hvor man lurer og lokker barn til seg, og deretter truer dem til å utføre seksuelle handlinger.

- Fenomenet «grooming» finnes i høyeste grad her i Norge, men jeg ønsker ikke å gå inn på enkeltsaker.

Arntzen understreker at overgrep skjer i alle samfunnslag og blant alle etniske grupper.

- Jeg har hørt etnisk norske menn også si at kvinner ikke fortjener bedre hvis de går i korte skjørt. Så disse holdningene finnes overalt, påpeker hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet).


Skaper avhengighetsforhold
Storbritannia-ekspert Mustad sier at overgriperne i Rotherham angivelig skal ha dannet nettverk med pakistanske menn som bytter på å forgripe seg på disse ungjentene.

- «Grooming» handler om å hjelpe, stelle eller pleie noen, som «to groom a dog» eller «to groom a beard». Det har fått en negativ klang i denne sammenheng hvor det betyr at de tar hånd om disse jentene på en negativ måte. De skaper et avhengighetsforhold hvor disse jentene får narkotika og alkohol, sier Mustad.

Mustad sier det er vanskelig å konkludere med om «grooming» i det omfanget som ble avdekket i Rotherham, først og fremst er et britisk fenomen.

- Disse muslimske miljøene i disse gamle industriområdene i England er veldig lukkede miljøer uten andre etniske grupper. Så det er vanskelig å få tak på dette. Det spekuleres på om dette er et britisk fenomen. Det er vanskelig å si ja eller nei til det. Overgrep skjer i alle land og i alle miljøer. Overgrep er selvfølgelig ikke noe britisk fenomen, sier Mustad.

- Man kan spørre seg om disse miljøene med stor arbeidsledighet og mye nød kan skape roten til slike ting. Ja, kanskje. Men det er ikke påvist at dette henger sammen med fattigdom eller nød. At det kan være kulturelle ting i disse miljøene som har ført til at dette har skjedd, kan vi ikke bekrefte, sier han.

Press mot politimester
Byrådet i Rotherham og politiet i South Yorkshire anklages fra ofrene for å ha gått glipp av flere åpenbare muligheter til å forhindre det seksuelle misbruket av titalls jenter i Rotherham.

Politimesteren i Rotherham og tidligere Labour-politiker Shaun Wright, var leder for komiteen for barn og oppvekst i kommunestyret i tidsperioden 2005 til 2010. Wright har beklaget at det ikke ble gjort mer for å stanse overgrepene. Men stadig flere kritiske røster krever at Wright skal trekke seg fra stillingen som politimester.