Gå til sidens hovedinnhold

Grove forbrytelser som drap, voldtekt og ran øker

42 drapssaker med i alt 45 ofre i fjor.

OSLO (NTB): Færre saker blir anmeldt til politiet. Men grove forbrytelser som drap, voldtekt og ran øker.

I fjor ble det registrert 42 drapssaker med i alt 45 ofre, en vesentlig økning fra 2012 da 28 personer ble drept. Tallet er lavt sammenlignet med våre naboland, men det høye antallet partnerdrap bekymrer politiet. I fjor ble hvert tredje offer drept av sin partner.

- Vi ligger markant høyere enn land vi gjerne sammenligner oss med, sa Kripos-sjef Ketil Haukaas da politiets straffesaksstatistikk (STRASAK) for fjoråret ble lagt fram på en pressekonferanse onsdag.

Også anmeldte grove seksualforbrytelser som voldtekt og grove ran økte med henholdsvis 1,8 og 16 prosent i fjor.

Alvorlig
- Dette er alvorlig kriminalitet, særlig for dem som blir rammet, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på pressekonferansen.

Også den anmeldte volden i nære relasjoner øker. I fjor kom det inn over 10 prosent flere anmeldelser for mishandling i familieforhold enn året før.

- Dette er positivt i den forstand at økningen betyr at politiet får kjennskap til flere saker og i økende grad benytter de virkemidler som er til rådighet for å beskytte ofrene, sier Humlegård.

Statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i Justisdepartementet sier i en kommentar til NTB at det er positivt at tallene viser nedgang i antall forbrytelser og økt oppklaringsprosent.

- Samtidig er jeg glad for at politidirektøren ser de store utfordringene vi nå møter med stadig mer kompleks og grenseoverskridende kriminalitet. Derfor har han vår fulle støtte når han nå signaliserer økt satsing mot organisert kriminalitet, sier Røsjorde.

Nedgang
Samtidig er kriminaliteten på vei nedover og har vært det lenge, trass i at folk flest tror det motsatte, fremholder Humlegård. I fjor ble 1,6 prosent færre saker anmeldt.

- De siste ti årene har nedgangen i antall anmeldelser vært markant, sier han.

Nedgangen skyldes først og fremst færre vinningsforbrytelser som grove tyverier fra bolig. Slike lovbrudd utgjør drøyt halvparten av alle anmeldte forhold.

Humlegård mener også at det er grunn til å glede seg over at tallet på unge lovbrytere fortsetter å falle.

HTML EMBED

Mer kompleks
Men samtidig øker den komplekse, organiserte og grenseoverskridende kriminaliteten – som det krever store ressurser å etterforske. Men det er store ulikheter mellom politidistriktene når det gjelder etterforskningskompetanse, framholder Humlegård, som ønsker å redusere antall politidistrikter fra dagens 27 til rundt 10.

- Vi kan ikke bare styrke oss på operativ- og beredskapssiden. Det er ikke nok å pumpe nye ressurser inn i gammel struktur, vi må også gjøre noe med organiseringen. Lokale saker har ofte forgreninger både nasjonalt og internasjonalt, framholder politidirektøren.

Justisdepartementet har varslet at de vil legge seg på en mer moderat linje med opptil 19 politidistrikter.

Bekymret
Også riksadvokat Tor-Aksel Busch mener det har vært for stor oppmerksomhet rundt beredskap og sikkerhet de siste årene.

- Jeg er redd for at vi skal komme for langt i bakleksa når det gjelder etterforskningen av de grove sakene, sier Busch til NTB.

Statistikken viser også en markant økning i antall anmeldte narkotikalovbrudd, men Busch peker på at det er de minst alvorlige narkotikasakene, som småbeslag hos brukere, som utgjør hele økningen. Slike saker er både lette og raske å oppklare.

- Politiet skal ikke løpe etter slitne narkomane for å pynte på statistikken. Men det er en åpenbar fare for at det kan skje, sier han.

Politiet bedret sin oppklaringsprosent med ett prosentpoeng i fjor. Men økningen skyldes nesten utelukkende flere oppklarte narkotikalovbrudd.

En oppklaringsprosent på 37 prosent er uansett ikke bra nok, ifølge Busch.

- Det er under målet på 40 prosent som Stortinget har satt, og det kan vi ikke bare godta, sier han. (©NTB)

Les politiets pressemelding: - Mer kompleks kriminalitet

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken