For fem og et halvt år siden måtte Gry Hege Henriksen amputere både hendene og føttene etter å ha fått blodforgiftning.

Siden den gang har hun vært gjennom det hun selv beskriver som en «knallhard og smertefull opptrening», og i dag bruker hun proteser og kan kjøre bil.

Protesene gjør det vanskelig å komme seg ut av trange parkeringsplasser og hun har derfor søkt Oslo kommune om parkeringskort for handikappede, og fått avslag på dette. Det reagerer hun kraftig på.

– Jeg synes egentlig at hele greia er litt latterlig. At jeg ikke har fått kortet er egentlig ikke det viktigste, for jeg har fått så mange meldinger fra andre som heller ikke har fått kort, sier Henriksen til Nettavisen.

Sjef for juridisk avdeling i Oslo kommune, Susanne Lyng, skriver til Nettavisen at hun ikke kan uttale seg om enkeltsaker. Men at det er to kriterier som må følges for å få parkeringskort:

  • Nedsatt gangevne
  • Særlig behov for parkeringslettelser

– For å oppfylle vilkåret om nedsatt gangevne er utgangspunktet at man ikke kan gå, eller har store vansker med å gå kun få meters gange. Dette vurderes av lege, ikke Bymiljøetaten, skriver hun i e-posten.

Hun legger til at tildelingen av kort er basert på et statlig regelverk, som Bymiljøetaten forholder seg til.

– Diskriminerende

På Facebook har Henriksen også delt et innlegg om situasjonen. Innlegget har i skrivende stund blitt delt over 4500 ganger. Her reagerer Henriksen blant annet på Bymiljøetatens forslag om at hun kan velge butikker med bedre parkeringsmuligheter, eller å handle på mindre travle tidspunkt.

– Det er så diskriminerende at det halve kunne ha vært nok.

Henriksen kommer også med eksempler på hvordan avslaget påvirker henne.

– Det betyr at jeg ikke kan treffe venner i byen, at jeg må handle i arbeidstiden eller sent på kvelden når alle andre er ferdighandlet. Jeg tror ikke Bymiljøetaten selv hadde funnet seg i det.

– Må tydeligvis amputere hodet også

Henriksen har forståelse for at Oslo kommune stiller visse krav for å innvilge HC-kort, men:

– Selvsagt må man stille krav. Men om jeg ikke får det, som ikke har hender eller føtter, lurer jeg på hvem som får det. Tydeligvis må jeg amputere hodet også, sier hun.

Henriksen er samtidig klar på at hun fremdeles har tro på å få parkeringskort.

– Ja, det tror jeg. Nå er jo nesten ikke kortet mitt viktig lenger, men jeg tror jeg kunne fått det, også uten å gå ut i mediene. Jeg har en arbeidsgiver som kan skrive at jeg trenger det. Det hjalp forrige gang, men jeg reagerer på teksten fra etaten, sier hun.

– Ikke basert på fysisk handicap

Susanne Lyng i Oslo kommune opplyser at kommunen innvilger rundt 70 prosent av søknadene for parkeringskort for funksjonshemmede. De aller fleste av disse søknadene er fra folk som ønsker å fornye kortene sine. I dag er det i underkant av 5.000 gyldige parkeringstillatelser i omløp.

– Vi innvilger parkeringstillatelse til alle søkere som oppfyller vilkårene. Er søker uenig i vår vurdering kan søker klage til Oslo kommunes klagenemd, skriver hun.

– «Hvis ikke jeg som ikke har hender og føtter kan få dette kortet, hvem er det da som kan få det?"» sier Gry til oss. Hva tenker dere om det?

– Vi må bare presisere at vurderingen ikke baserer på søkers fysiske handicap, men på hvilken funksjonsnedsettelse i form av gangevne vedkommende søker har.

– Vi har forståelse for søkere opplever vilkårene som urimelige, men vi forholder oss til det statlige regelverket vi er satt til å forvalte. Samtidig er det mulig for søkere å klage slik at Oslo kommunes klageorgan kan ta stilling til om vi har tolket regelverket riktig, skriver hun avslutningsvis i e-posten.