Antallet covid-pasienter på norske sykehus de siste ukene har vært det høyeste gjennom pandemien så langt. Tallene tirsdag viser 337 covid-pasienter, 36 færre enn mandag, men fortsatt over de høyeste nivåene fra 2020. Av de 337 ligger 121 på en intensivavdeling og 74 i respirator.

Les også: Sverige pålegger hjemmekontor og nye arrangementsrestriksjoner

Ingen omikron-pasienter

På grunn av den store pågangen har sykehusene måttet utsette mer enn 100 operasjoner. Men ingen av covid-pasientene så langt har vært påvist med omikron-varianten. Det opplyste FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen om koronasituasjonen tirsdag.

Ser noen lyspunkter

På pressekonferansen sa Guldvog også at han tror folks etterlevelse av de inngripende smitteverntiltakene nå har sin effekt, men at det er for tidlig å konkludere:

- Det er noen forsiktige lyspunkter. Det er en effekt, fremfor alt på deltasmitte. Vi vet ennå ikke i hvor stor grad vi har påvirket omikron-smitten. Det er for tidlig å juble, men vi kan forsiktig gå inn i julen og si at vi er noe bedre stilt nå enn om vi ikke hadde hatt disse tiltakene, sier Guldvog til Nettavisen.

Les også: Omikron dominerer i Danmark

- De gjør en formidabel jobb

Noen rolig jul for ansatte på sykehusene og i kommunenes helsetjeneste blir det ikke.

- Nei, dessverre. Jeg tenker ofte på de som jobber i førstelinjen på sykehusene og i kommunene. De gjør en formidabel jobb for oss alle. Vi er veldig takknemlige og vi er stolte av dem, så må vi bare ønske dem lykke til gjennom julen naturligvis. Det er en mager trøst for dem, men vi kan bidra ved å ha færre nærkontakter og dermed bidra til at færre blir alvorlig syke og trenger hjelp, sier helsedirektøren til Nettavisen.

Ber kommunene mobilisere

I et nytt brev til kommunene skriver Helsedirektoratet at belastningen på primærhelsetjenesten kan øke betydelig.

- Hvor stor merbelastningen vil bli er usikkert. Helsedirektoratet vil legge til rette for bruk av helseberedskapsloven dersom situasjonen krever det, heter det i brevet.

Helsedirektoratet peker på at flere europeiske land nå opplever en rask økning av omikronsmitte og at Folkehelseinstituttet (FHI) forventer en vesentlig økning av smitten kommende uker.

- Kan komme en bølge

- Det kan komme en bølge av influensa samtidig, og vi forventer fortsatt høyt sykefravær blant ansatte i helsetjenestene. Vi håper de nasjonale tiltakene og vaksineringen vil bremse smitteutviklingen, men vi vet at omikronvarianten har stort spredningspotensiale. På grunn av dette, er det stor sannsynlighet for en vesentlig økt belastning på helsetjenestene i ukene som kommer, skriver Helsedirektoratet.

De ber kommunene mobilisere:

  • Kriseledelse og operative tjenesteledelser som kan håndtere økt smitte over tid.
  • Vaksinering av uvaksinerte grupper, og vaksinering med en 3. forsterkningsdose.
  • Økte kapasiteter i tjenestene; TISK (særlig testing og smittesporing), fastlegeordningen, legevakt, institusjoner, hjemmetjenester, mottak av utskrivningsklare pasienter og oksygenbehandling.
  • Beredskap for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og eventuelle andre hendelser som kan oppstå.
  • Bruk av helseberedskapsloven. Helsedirektoratet vil legge til rette for bruk av helseberedskapsloven dersom situasjonen krever dette til rekvirering av beordring av personell og rekvirering av hoteller med mer til ekstra sengeplasser og anet, slik kommunene gjorde i mai-juni 2020.

Under avsnittet om bruk av offentlige ordninger for å framskaffe ekstra personell, lister Helsedirektoratet opp muligheten for å trekke veksler på Forsvaret, Sivilforsvaret, pensjonister og studenter.

Hør helsedirektør Bjørn Guldvog kommentere mobiliseringstiltakene her.

- Dersom smitten overbelaster helsetjenesten, kan kommunene prioritere sine ressurser for å redde liv og ivareta innbyggernes helse, understrekes det.

Helsedirektoratet ber kommunene om å samarbeide med helseforetak, frivillige organisasjoner og statsforvalter om bruk av tilgjengelige ressurser mens det er Statsforvalter som skal bistå ved behov for ressursstøtte fra Sivilforsvaret og Forsvaret.