To av tre nordmenn er ennå ikke vaksinert mot covid-19.

Samtidig har smittespredningen flatet ut etter en lang periode med nokså jevn nedgang, og fredag hoppet smittetallet til værs med hele 714 smittede på én dag.

Likevel mener helsedirektør Bjørn Guldvog at det nå er relativt trygt å gå videre til trinn to i regjeringens gjenåpningsplan.

– Det er ingen garantier her. Vi jobber hele tida under usikkerhet, sier Guldvog til NTB.

– Men vi føler nok at vi har en relativt god sits.

Trinn to

Guldvog mener det er sannsynlig at smitten øker når trinn to i gjenåpningsplanen iverksettes torsdag neste uke. Aktiviteten blant folk vil øke, flere vil møte hverandre, og folk vil møtes i større grupper enn før.

– Da må vi være forberedt på at smittetallene kan gå noe opp.

Men smittetallene er bare én av faktorene som vurderes. Hvis vaksineringen fortsetter som planlagt, og hvis antall innlagte på sykehus er lavt og kapasiteten i helsetjenestene god, så vil ikke økt smitte være til hinder for videre gjenåpning, ifølge helsedirektøren.

– Nå kan vi tåle litt høyere smittetrykk, for nå er så å si alle i risikogruppene vaksinert. Det betyr at risikoen når noen blir syke, er tatt betydelig ned, forklarer han.

– Jo flere som er vaksinert i samfunnet vårt, desto høyere er sannsynligheten for at de som blir smittet, får en mildere sykdom.

Kappløp

Medaljens bakside er at uvaksinerte må leve med en økt risiko for å bli smittet framover.

Men ifølge Guldvog er det nå bare noen uker igjen til vaksineringen i Norge er kommet så langt at smittespredningen vil bremse opp av seg selv.

– Vi vet at når vi nærmer oss rundt 60 prosents vaksinering, så er det sannsynlig at det vil ha kraftig effekt på smittespredningen i samfunnet, sier Guldvog.

Han bygger dette på erfaringer fra land som Israel og Storbritannia, som er blant dem som er kommet lengst i vaksineringen.

Samtidig er smitten lettere å kontrollere om sommeren, påpeker helsedirektøren.

Venter lokale utbrudd

Guldvog får støtte fra Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg.

Hun trekker fram antall sykehusinnleggelser som det kanskje viktigste å følge med på framover.

– Problemet er at det er en tidsforskyvning der. Så det vil være uker der vi er litt usikre, sier Stoltenberg til NTB.

Stoltenberg tar også forbehold om at vi må regne med flere krevende lokale utbrudd i ukene som kommer.

– Så håper og tror jeg at vi vil klare å forholde oss slik at hvis vi ser en økning i innleggelser, intensivbehandling og dødsfall, så vil folk reagere raskt og forstå at de må etterleve smittevernreglene strengere, sier hun.

– Jeg tror flertallet i befolkningen vet godt hvordan dette fungerer.

(©NTB)