OSLO (Nettavisen): - For en som er så ung, er det å bli tiltalt og måtte møte i retten en følbar reaksjon i seg selv. Jeg tror dette var en øyeåpner for min klient, sier advokat Kirsten B. Sigmond hos Advokatene Sigmond & Ysen til Nettavisen.

«Jeg banker deg og politi»

Tidligere denne måneden forsvarte hun en nå 16 år gammel gutt som som i juni i fjor truet og dyttet en lærer på en ungdomsskole like utenfor Oslo. Den da 15 år gamle eleven dyttet læreren ved å ta tak i skuldrene hans. Han var også tiltalt for - ved en annen anledning - å ha truet læreren ved blant annet å si «jeg banker deg og politi samtidig» og «voldta faren din». Videre var han tiltalt for bruk av narkotika.

Aktor ba om samfunnsstraff

Dommen endte med 30 dagers betinget fengsel. Aktors påstand var samfunnsstraff med 30 timer.

- Vi er fornøyd med dommen. Betinget fengsel er bedre enn samfunnsstraff, sier guttens forsvarer.

Aktor påsto samfunnsstraff, men retten fant det ikke hensiktsmessig. I formildende retning la retten vekt på tiltaltes erkjennelse av skyld, angeren han la for dagen og at saksbehandlingstiden i saken ble så lang.

«Det er spesielt uheldig i en sak der gjerningspersonen er så ung. Saksbehandlingstiden skyldes i hovedsak at det tok nær fire måneder å ferdigstille personundersøkelsen fra politiet oversendte saken til kriminalomsorgen», heter det i dommen.

Ba om unnskyldning

Da gutten møtte i Oslo tingrett erkjente han straffskyld for samtlige punkter i tiltalen og rettet også en uforbeholden unnskyldning til den fornærmede læreren. Han forklarte at han hadde vært sur på læreren fordi læreren hadde truet med å ringe moren hans. Dyttingen, som fornærmede beskrev som «kraftig», skjedde i en periode da flere elever skulle forberede seg til muntlig tentamen, og tiltalte hadde fått kjeft av læreren for å forstyrre.

På spørsmål fra aktor i retten om hvorfor han valgte å anmelde saken, svarte læreren at det ikke var første gang han hadde opplevd at eleven kom med alvorlige trusler og at han hadde advart eleven om at det neste gang kunne føre til politianmeldelse. Det var første gang eleven hadde vært fysisk, ifølge læreren.

Den aktuelle skolen er praktisk rettet og er vant med å ha elever det er utfordringer med, men det aktuelle skoleåret var særlig utfordrende, ifølge læreren.

- Fjoråret var litt ekstremt. Vi lyktes ikke helt i fjor, sa læreren i retten og pekte på sammensetningen av elevgruppa. Han beskrev tiltalte - som fortsatt er elev ved skolen - som en oppvakt gutt.

- Hvis han vil, får han det til, sa læreren blant annet.