Resultatene for de nasjonale prøvene i lesing for 5. og 8. trinn, viser at det er elevene i Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag som har gjort det best.

På en skala fra 1 til 3 ligger gjennomsnittlig mestringsnivå for hele landet på 2,0 for 5. trinn. De tre fylkene på topp fikk et resultat på 2,1.

Flere gjør det bra
For 8. trinn, der skalaen går fra 1 til 5, havnet gjennomsnittlig mestringsnivå på 3,1.

Også her er det elevene i Oslo og Akershus som har gjort det best, med et gjennomsnittlig resultatat på 3,3.

Utdanningsdirektoratet opplyser at det de siste tre årene er blitt dobbelt så mange kommuner som ligger over det nasjonale gjennomsnittet for lesing på 5. trinn. I år har 30 prosent av kommunene fått et bedre resultater enn landsgjennomsnittet.

Også på 8. trinn er det flere kommuner som ligger over landsgjennomsnittet i år sammenlignet med i fjor. 37 prosent av kommunene havnet over snittet.

Her kan du lese mer om resultatene

- Jenter presterer bedre
Her er hovedfunnene i resultatene:

* Jenter presterer fortsatt bedre enn gutter. Det er større forskjeller på 8. og 9. trinn enn på 5. trinn. Forskjellene er på samme nivå som i fjor.

* Elevene på 8. og 9. trinn gjennomfører samme prøve. Det er flere elever på 9. trinn som oppnår høyeste mestringsnivå, enn det er nedgang i andelen elever på de laveste mestringsnivåene. Det kan tyde på at forskjellen mellom de svakeste og sterkeste elevene i lesing øker mellom 8. og 9. trinn.

* Elevene i Akershus, Oslo og Sør-Trøndelag gjør det i gjennomsnitt bedre enn det nasjonale nivået på 5. trinn.

* Oslo og Akershus har best resultater på 8. trinn, men Buskerud, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag gjør det også bedre enn landsgjennomsnittet.

NB! Nasjonale prøver i lesing ble gjennomført på 5., 8. og 9. trinn 14. september (8. og 9. trinn hadde de samme prøvene). Til sammen var det om lag 180.000 elever som gjennomførte prøven.