I årevis er det erklært krise for guttene på skolen. Jentene har stadig gjort det bedre i flere fag, og på høyre utdanning er det langt flere jenter som studerer enn det er gutter.

I artikkel etter artikkel har det vært overskrifter som «Norsk skole gjør gutter til tapere» og «jentene er mye bedre på skolen enn guttene».

Les mer: NRK-journalist stilte som MDG-kandidat: – Nå trekker han seg

Men i resultatene fra årets nasjonale prøver for 5., 8. og 9.trinn, er det guttene som nå er best i to av tre fag.

Store forskjeller mellom guttene og jentene

Men i de nasjonale prøvene for 5. trinn, som har samme kriterier over hele landet og er like for alle, viser det seg nå at guttene er best i både matematikk og engelsk. Mens lesing er det ingen tvil om at jentene knuser guttene.

På 8. og 9. trinn er det jevnere mellom guttene og jentene, men fortsatt de samme kjønnsforskjellene.

Det blir aller tydeligst hvis man ser på hvor mange av hvert kjønn som er i de øverste og laveste mestringsnivåene. Mestringsnivå 1 er lavest, og mestringsnivå 3 er høyest.

Les også: Slakter Støre: – Nå er det sannsynligvis for sent å stanse Giske

Andelen på høyeste nivå

Det er i Oslo-skolen elevene presterer best på nasjonale prøver. Og det er store forskjeller mellom fylkene i andelen som presterer på høyeste nivå.

Når det gjelder nasjonale prøver for 5. trinn er det hele 41,4 prosent av guttene i Oslo tilhører gruppen som er på høyeste nivå i matematikk. Mens tilsvarende tall for hele landet er på 32,3 prosent.

Les mer: Rødt foreslår ny lønnsskatt

Tilsvarende er det for jentene i Oslo, hvor 41,6 prosent leser på høyeste nivå, mot 32,4 i resten av landet.

På tross av langt tid med korona-nedstengninger og en lærerstreik, har elevene levert gode resultater på prøvene. Skolebyråden i Oslo var stolt av tallene for Oslo-elevene.

– Det er rett og slett formidabelt. Jeg er enormt imponert over at osloelevene gjør det så bra i disse prøvene etter at de har måttet tåle to år med landets strengeste smitteverntiltak. Elevene fortjener honnør for den fantastiske innsatsen de har lagt ned gjennom pandemien. Det samme gjelder alle lærerne i osloskolen, som har stått på hver eneste dag, også under krevende arbeidsforhold, sier Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til NTB.

Les mer: – Trump er frustrert og skylder på Melania

Her stoppet lærerstreiken prøvene for halvparten av elevene

Det er en nedgang i andelen elever som har fritak fra nasjonale prøver. Men lærerstreiken har rammet hardt enkelte steder i landet, og forhindret elevene fra å delta i de nasjonale prøvene. I Bærum og Lillestrøm er det spesielt høye tall.

I lesing var det 22 prosent som ble registrert med ikke deltatt i 2022, mot 45 og 51 prosent i henholdsvis engelsk og regning.

Ønsker du å søke opp skolen hvor du bor, kan du enkelte gjøre det ved å trykke på denne lenken og søke i feltet «enhet».