Gå til sidens hovedinnhold

Gutter er bedre enn jenter i matte

De nasjonale prøvene for 2012 viser at gutter mestrer regning bedre enn jenter, men jentene tar innpå!

Resultatene for nasjonale prøver i regning er i dag publisert i Skoleporten. Her finner du resultatene for kommuner, fylker og hele landet.

De nasjonale prøvene i regning ble gjennomført av elever på 5., 8. trinn og 9. trinn i uke 42, 43 og 44. Om lag 180 000 elever gjennomførte prøvene.

* Guttene presterer bedre enn jentene på nasjonale prøver i regning, men jentene holder på å ta guttene igjen.

* Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen elever på laveste mestringsnivå.

* Det er noe økning i andelen elever som fritas fra nasjonale prøver i regning.

5. trinn

8. trinn

9. trinn

Jenter 2012

1,9

3,0

3,4

Gutter 2012

2,0

3,2

3,5

Jenter 2011

1,9

3,1

3,3

Gutter 2011

2,0

3,2

3,5

For regning er gjennomsnittlig mestringsnivå for hele landet 2,0 for 5. trinn og 3,1 for 8. trinn. Gjennomsnittlig mestringsnivå for 9. trinn vil variere fra år til år.

Oslo og Akershus best i klassen
Kun elevene i Akershus og Oslo presterer bedre enn det nasjonale nivået på 5. trinn. Fra 2011 til 2012 er det kun marginale endringer i fylkene, med en økning eller nedgang på 0,1 mestringsnivå.

Gutter gjør det fortsatt bedre enn jentene på de nasjonale prøvene, forskjellen er omtrent like stor som i fjor.

Generelt sett presterer elevene bedre, slik at hele elevflokken er flyttet oppover på statistikken. Men det er større forskjeller mellom de flinkeste og de svakeste. Det er større økning i andelen elever som oppnår høyeste mestringsnivå, enn det er nedgang i andelen elever på mestringsnivå.

For 8. trinn er det også de nordligste fylkene som har størst spredning resultatene. Men de fleste fylker har en nedgang i variasjonen fra 2011 til 2012.

Av de 12 største kommunene er det Bærum som ligger høyest på både 5. og 8. nivå, etterfulgt av Asker og Oslo.

Flere og flere fritas
Det er flere og flere elever som fritas fra prøvene. På nasjonalt nivå øker andelen elever som fritas fra regning på 5. trinn fra 2,9 prosent i 2011 til 3,4 prosent i 2012.

Andelen elever som fritas på 5. trinn, øker mest fra 2011 til 2012 i Vestfold, Finnmark, Møre og Romsdal og Aust-Agder. I Akershus fritas kun 1,6 prosent av elevene.

Antall elever som fritas har økt for hvert år siden de nasjonale prøvene ble innført. Utdanningsdirektoratet forklarer det med bedre rutiner for å registrere alle elevene i Prøveadministrasjonssystemet (PAS), før de så fritar noen av elevene.

Det kan også ha en sammenheng med at flere elever har fått spesialundervisning eller særskilt norskopplæring.

Stolt skolebyråd
Det er også i Oslo, fylket hvor elevene scorer høyest, at flest elever fritas, 6,4 prosent. Men det er også den kommunen hvor flest elever blir vurdert for et fritak.

- Elevflokken i Oslo er vanskelig sammenlignbar med resten av landet, sier skolebyråd Torger Ødegaard til Nettavisen.

Han påpeker at i Oslo har over 40 prosent av elevene minoritetetsbakgrunn.

- Vi har ikke bare rekord i høy mestringsnivå, men har heller aldri hatt så få nederst på skalaen. Dette viser at vi har dermed klart å løfte hele elevflokken, sier han.

- Disse resultatene krever dermed større anstrengelser fra både elever, lærere og rektorer på Oslo-skoler, men disse har gitt resultater, legger han til.

OBS: Senere denne uken vil Nettavisen presentere resultatene fra alle norske skoler.


Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken