Av Arne Magnus, administrerende direktør i Gyldendal

Dette er en kommentar. Det er skribentens meninger som kommer til uttrykk

Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» skapte stor debatt da Gyldendal ga den ut i 2018. Nå aktualiseres debatten på nytt grunnet utgivelsen av boka »Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?»

Journalist Asbjørn Svarstad retter på bakgrunn av denne debatten et åpent brev til Gyldendal som konsern, der han stiller spørsmål ved både Marte Michelets bok og vår rolle i utgivelsen.

Dette er saken: Nå kan ikke Gyldendal-sjefen gjemme seg lenger: Må svare på Michelet-boken

Som administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag, er det jeg som har det øverste ansvaret for våre utgivelser, inkludert Marte Michelets.

For Gyldendal er det essensen i vårt oppdrag å løfte frem kontrære stemmer. Michelet har løftet forståelsen av det norske holocaust inn i den allmenne bevisstheten i Norge, søkt nye sannheter og utfordret den dominerende historieskrivingen.

I Norge har hjemmefronten en helt spesiell plass i den nasjonale identiteten.

Når forfatteren utfordrer det såkalte «hjemmefrontnarrativet» og retter kritikk både mot noen av våre fremste motstandshelter og en rekke nålevende krigshistorikere, må vi forvente både kritikk og motstand.

Svært lite var skrevet om materialet Marte Michelet fant fram til, og boken ble derfor spesielt grundig faktasjekket. Når vi utgir en bok som vi vet vil åpne en vanskelig og til dels opprivende debatt, er det vår forpliktelse å sørge for en omfattende kvalitetskontroll før boken går i trykken.

Les også Erik Stephansen: Om Michelet ikke klarer å tilbakevise påstander om konkrete feil, faller troverdigheten også på andre områder

Marte Michelet har de siste to årene vært imøtekommende og tilgjengelig for å diskutere sine funn, og gjøre korrigeringer. Kritikken av «Hva visste hjemmefronten?» er besvart i flere runder, og boka har blitt gjennomlyst i stort omfang.

Deler av kritikken er allerede imøtekommet, nyansert, og på to punkter også beklaget. Dette er rettet opp i den siste utgaven av boken.

Historikere diskuterer hele tiden hvordan man skal forholde seg til kilder. Historieskriving er et komplekst fag, der det alltid vil herske uenighet om perspektiv.

Den nye boka fra Dreyer forlag handler om fortolkning, utvalg av kilder og valg av perspektiv. Forfatterne har brukt nær to år på dette. Michelet vil rimeligvis også trenge tid til å gå nøye gjennom deres kilder og vurderinger før hun svarer.

Tid vil naturligvis også Gyldendal trenge. Dersom denne gjennomgangen skulle avdekke elementer som må rettes opp, vil vi som forlag vurdere hvordan vi skal forholde oss til dette.

Gyldendals mål er å bidra med innhold som gir verdi til den norske befolkningen. For å være relevante, må vi hele tiden utfordre med nye perspektiver og stemmer.

Vi er også avhengig av tillit, og jeg kan forsikre om at vi alltid arbeider for å fremme høy kvalitet og et rikt meningsmangfold.

Det gjelder selvfølgelig også i denne saken.