- Hadde hun vært Nav-er, så hadde hun blitt dømt til ubetinget fengsel.

Det sier professor Petter Gottschalk på Handelshøyskolen BI til Nettavisen om stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap).

Har du tips i saken? Kontakt oss på tlf 02060 eller epost

Hansen hadde gratis pendlerleilighet i Oslo på Stortingets regning, selv om hun bodde 29 kilometer utenfor Oslo. For å få dette, hadde hun registrert sin adresse i Trondheim, der hun leide en hybel hos Trond Giske (Ap). En hybel han selv disponerte.

Les også: Stortingspresident misforstod seg unna skatt på gratis bolig for 450.000 kroner

- Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skriver Eva Kristin Hansen i en epost til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag ettermiddag.

Les egen sak: Stortingspresidenten beklager – sier hun misforsto reglene om pendlerbolig

Gottschalk er klar på at personer som urettmessig har mottatt ytelser gjennom Nav, ikke får gehør for at de «har misforstått regelverket». Hansen ville altså kunne ha blitt dømt for svindel, og verdien hun urettmessig har tilegnet seg (ekstra leilighet mellom 2014 og 2019 red.anm.) vil kunne gi ubetinget fengsel.

Når det gjelder spørsmålet om hun brøt loven med forsett (med vilje) eller var uaktsom, sier Gottschalk at det ikke hjelper å si at man ikke kjente til regelverket.

-Der er Nav Kontroll krystallklar. Man skal kunne regelverket. Hun har i tillegg registrert bostedsadresse et annet sted for å ha rett til pendlerleilighet. Det er opplagt svindel, sier Gottschalk.

Advokat Olav Sylte, som har forsvart en rekke personer tiltalt for trygdesvindel, sier til Nettavisen at misforståelse av rettsregler ikke kan påberopes som unnskyldning for at en gjør feil.

- Dette fremgår av straffeloven paragraf 26. Om det er uaktsomt avhenger av hvilke undersøkelser en gjør, tar opp og avklarer med de som bestemmer og så videre. Dersom en ikke rapporterer inn nødvendige opplysninger, kan en neppe anses aktsom, sier Sylte.

Advokat John Christian Elden sier til Nettavisen at misforståelser av regelverket i Nav, gjør vanligvis at et bedrageri anses som grovt uaktsomt og ikke forsettlig utført. Han legger til at man ikke straffes hvis reglene er uklare.

Gottschalk viser til den pågående straffesaken mot stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap), som nå går i Oslo tingrett.

Les: Politiet: Slik fusket Ap-politikeren Hege Haukeland Liadal med reiseregningene

Liadal har erkjent at hun faktisk mottok penger hun ikke skulle hatt, men hevder at hun ikke gjorde dette med vilje.

- Jeg har gjort feil med mine reiseregninger og det vil jeg nok en gang beklage på det sterkeste. Men det var ikke med vilje og ikke for å berike meg selv. Dette håper jeg å bli trodd på, men tiden vil vise, skrev Liadal på Facebook i slutten av mars.

-Den saken handler om forsett eller ikke forsett: Om svindelen var en villet handling eller ikke. Hvis hun blir dømt for uaktsom svindel, blir straffen lavere enn om hun blir dømt for å ha gjort dette med forsett.

-Hvis Hansen hadde blitt tiltalt, så ville hun forsøkt seg på det samme. Hun hadde blitt dømt, men hun ville hevdet at hun ikke gjordet det med forsett, og dermed forsøkt å få en lavere straff, sier Gottschalk.

Nettavisen har vært i kontakt med Stortinget for å få kommentar fra Hansen. Foreløpig har hun ikke vært tilgjengelig for Nettavisen.